Plötslig spädbarnsdöd: få får diagnos

Endast drygt hälften av de spädbarn som avlider plötsligt får en fastställd dödsorsak. Den andra hälften anges som plötslig spädbarnsdöd, en uteslutningsdiagnos när den exakta orsaken inte är känd. ?

Kunskap om döds­orsaken skulle öka möjligheten att förebygga, resonerar Socialstyrelsen. Nya rekommendationer för fastställande av diagnos har nu skickats ut på remiss. De innehåller även ett kunskapsstöd för hur vården kan bemöta och stödja föräldrarna.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida