kvalitetsregister

Rekordmånga kvinnor deltog i cellprovtagning

Täckningen för kvinnor mellan 23 och 60 år var 82 procent 2015, den högsta siffran hittills. Bland de yngre var siffran ännu högre.

I åldrarna 23 till 25 år har ökningen varit mycket kraftig de senaste fem åren och är nu uppe i 92 procent, vilket är den högsta täckningsgraden för alla åldersgrupper och den högsta som någonsin har uppmätts.

Med täckningsgrad menas att kvinnorna har deltagit i det nationella programmet för gynekologisk cellprovtagning där prover tas vart tredje eller vart femte år beroende på ålder.

Uppgifterna finns i årsrapporten från Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention. Det är nu mindre än tio procent av Sveriges kvinnor som inte har tagit ett cellprov inom de
närmast föregående sex åren.

Täckningsgraden för gynekologisk cellprovtagning har haft en svag, men tydlig ökning sedan 2011. Men den varierar kraftigt mellan landstingen. Ökningen är påtaglig i exempelvis Södermanland och Uppsala, men i några landsting, som Kalmar och Västernorrland, finns en tydlig nedåtgående trend i täckningsgrad. Det är oroande, enligt rapporten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida