Fackligt

Så tycker barnmorskorna om ett eget fack

Så tycker barnmorskorna om ett eget fack
För att försäkra sig om att så många barnmorskor som möjligt nåtts av enkäten valde Barnmorskeförbundet att lägga ut den på sin hemsida i september. Arkivbild: Mostphotos

Enligt Barnmorskeförbundets enkät svarar 59 procent att de kan tänka sig att gå med i en särskild barnmorskeorganisation. Men Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro vill vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser av resultatet.

Det börjar närma sig den 14 november då Barnmorskeförbundet ska fatta beslut om att eventuellt bilda ett renodlat barnmorskefack. Om 50 procent eller mer av de lokala ordföranderepresentanterna då röstar ja kommer Barnmorskeförbundet som organisation att bli en del av akademikerförbundet SRAT från den 1 januari nästa år. 

Sedan måste varje enskild barnmorska göra ett eget aktivt val om de vill gå ur det förbund de tillhör i dag och gå med i SRAT. De enda som inte behöver gå ur sitt nuvarande fack för att gå med i SRAT-förbundet är de som är med i SULF, Sveriges universitets- och forskares förbund. De kan enligt Barnmorskeförbundet vara dubbelanslutna .

En fråga-två enkäter

Som en del i den fackliga utredningen har Barnmorskeförbundet skickat ut enkäter vid två tillfällen till sina medlemmar med frågor om hur de ser på sin fackliga tillhörighet.

I januari skickades den första enkäten ut via mejl och brev till de 6 000 medlemmarna. Då uppgav 69 procent av de svarande att de var positiva till att byta fackförbund, 7 procent sa nej och 24 procent visste inte. Sammanlagt besvarade 1 287 januarienkäten.

I slutet av augusti skickades den andra enkäten ut till alla medlemmar och den lades samtidigt upp på Barnmorskeförbundets hemsida. Antalet svar fördubblades till 3 227 stycken. Nu svarade färre, 59 procent, att de ställer sig positiva till att gå med i ett eget barnmorskefack, 15 procent sa nej och 26 procent svarade att de inte visste.

Vet mer i dag

.

Enligt Mia Ahlberg, Barnmorskeförbundets ordförande, är minskningen normal.

– Det visar att barnmorskorna har fått mer information och är mer insatta i frågan nu, det är bra tycker vi. Samtidigt har vi varit ute och pratat med barnmorskor som inte svarat på enkäten men som ändå vill gå med, säger hon.

Resultatet visade också att 55 procent av de barnmorskor som i dag är med i Vårdförbundet, och som svarat på enkäten, kan tänka sig att byta fackförbund. Bland de barnmorskor som inte är med i något fackförbund i dag kan 76 procent tänka sig att gå med i ett nytt barnmorskeförbund.

Inget beslutsunderlag

Mia Ahlberg understryker att enkäterna inte utgör något beslutsunderlag för stämman. De ska ge en fingervisning om ifall barnmorskorna fått tillräckligt med information för att sätta sig in i frågan och om det är något de tror på. Det är viktigt att veta för styrelsen i Barnmorskeförbundet, säger hon.

När Vårdförbundets ordförande Sineva Riberio räknat på resultatet av den senaste enkäten kommer hon fram till att det i så fall handlar om drygt 1 500 barnmorskor som kan tänka sig att byta fackförbund som det ser ut i dag.

Sineva Riberio. Foto: Jerker Andersson

– Det handlar om mindre än en fjärdedel av det totala antalet barnmorskor. Samtidigt fick jag höra från förtroendevalda barnmorskor att de reagerat på att enkäten låg helt öppen på nätet. Det betydde att de som ville kunde gå in och rösta flera gånger från olika datorer, säger Sineva Riberio.

Hon står fast vid att Vårdförbundet kommer att fortsätta att företräda barnmorskor oavsett resultat efter den 14 november. 

– Vi lyssnar på barnmorskorna. Den kontinuerliga dialogen är viktig och att tillsammans utveckla möjligheten för barnmorskor att påverka inom Vårdförbundet, säger Sineva Riberio.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida