SBU backar ombarnmorskor

Kontinuerligt stöd under förlossningen kan inte ges av barnmorskor i Sverige, skrev SBU nyligen, men fick kritik.

Det började med en kommentar av SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, till en Cochraneöversikt. Den inkluderade 22 studier där den födande kvinnan fått kontinuerligt stöd av en barnmorska eller doula. Stödet visade sig minska smärtan, antalet kejsarsnitt och instrumentella förlossningar.?

SBU skrev i sin kom-mentar att resultaten var svåra att översätta till svenska förhållanden och att både arbetstidslagstiftning och arbetsbörda här hindrar barnmorskor från att vara det kontinuerliga stödet.? ?

Enligt kompetensbeskrivningen ska barnmorskor ge stöd, trygghet och kontinuitet vid förlossning. Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund tyckte att slutsatsen att stödet måste ges av en enda barnmorska var märklig.

SBU försvarade först sin kommentar. Då rådfrågade en barnmorska Cochrane-rapportens huvudredaktör, Ellen Hodnett. Hon förklarade att kontinuerligt betyder att någon är med kvinnan hela tiden — och att i flera av studierna ersattes barnmorskan av en kollega då hennes arbetspass slutade. Då togs raderna om svenska barnmorskor bort i SBU-kommentaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida