Rapport

Skillnader i vården av gravida kan minskas

Skillnader i vården av gravida kan minskas
Skillnaderna i vården av gravida beror inte på att kvinnorna har olika behov, enligt den nya rapporten. Arkivbild: Colourbox

Det finns omotiverade skillnader i olika landsändar i vården för gravida och födande kvinnor. Dessa bör utjämnas för att vården ska bli jämlik. Det visar en ny rapport.

Det finns regionala skillnader i både arbetssätt och resultat i den vård  som ges under graviditet och förlossning. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Myndigheten  har i uppdrag från regeringen att följa upp och analysera den nationella satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa som pågått sedan 2015.

Idag presenterades en delrapport där myndigheten undersökt varför regionala skillnader både i arbetssätt och resultat uppstår, samt om det går att minska skillnaderna.

– Det finns inga enkla svar på varför skillnaderna uppstår, men vi kan se att de bara i begränsad utsträckning beror på att kvinnorna har olika behov eller medicinska förutsättningar i olika delar av landet. En del av orsakerna till skillnaderna är påverkbara, säger Isabelle Carnlöf, projektledare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Det som går att påverka är vårdens styrning, organisation, lokala rutiner,  arbetssätt, praxis och tradition, enligt myndigheten.

Komplikationer kan undvikas

En doktorsavhandling som presenterades nyligen visade att tusentals allvarliga bristningar, infektioner och kraftiga blödningar skulle kunna undvikas om alla förlossningsavdelningar var lika bra som de som har bäst resultat. Avhandlingen visade att skillnaderna inom svensk förlossningsvård är mycket stora.

Läs mer: Stora skillnader inom svensk förlossningsvård

Inom graviditets- och förlossningsvården pågår utveckling i flera områden där det finns omotiverade skillnader, bland annat genom regeringssatsningen. På flera områden märks förbättringar.

Ett exempel är att andelen kvinnor som får en allvarlig bristning under förlossningen minskat. Vårdfokus har i ett flertal artiklar granskat vården av bristningar i samband med förlossning.

Läs mer: Var femte barnmorska känner sig otrygg med att sy bristningar

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida