Utredda fall

Slipper kritik för att ha lämnat födande ensam

Patienten kände sig förnedrad av barnmorskans bemötande, men det enda som Inspektionen för vård och omsorg kritiserar är bristande journalföring.

29 oktober 2015

I sin anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skriver mamman att hon kände sig negligerad av den barnmorska som ansvarade för förlossningen av hennes barn.

Trots att hon själv kände att barnet var på väg ska barnmorskan enligt mamman ha klappat henne på låret och sagt att hon skulle komma tillbaka inom tio minuter.

Kvar i rummet fanns en undersköterska, kvinnans mamma och barnets far. När barnmorskan kom tillbaka höll barnet på att födas, med assistans av mamman och undersköterskan.

Kvinnan anser att barnmorskan uppvisade en nonchalant attityd, vilket hon tyckte var förnedrande och psykiskt påfrestande.

Ivo konstaterar dock att brister i bemötande och kommunikation inte kan anses vara en vårdskada så som det definieras i patientsäkerhetslagen. Och att mamman lämnades ensam med en undersköterska var inte orimligt eftersom det inte alltid går att förutse hur lång tid det tar att krysta ut ett barn.

Vid granskningen av fallet upptäckte dock Ivo att barnmorskans journalföring var mycket knapphändig. En inskrivningsanteckning gjordes när kvinnan kom till förlossningsavdelningen. Nästa anteckning gjordes 7,5 timmar senare, när barnet väl hade fötts, och innehåller ingen beskrivning av omständigheterna.

Även den grafiska framställningen av förlossningsförloppet, partogrammet, är knapphändigt ifyllt konstaterar Ivo som kritiserar barnmorskan för den bristfälliga journaldokumentationen.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-6841/2015-10.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida