Smärtstillande gel vid förlossning?

En smärtstillande gel lokalt i livmoderhalsen ska under våren provas av hundra kvinnor i åldrarna 18—33 år då de sätter in spiral.

3 april 2012

Fungerar gelen är den tänkt att kunna användas vid legala aborter, skrapningar och livmoderundersökningar och på sikt även vid förlossningar.

Gelen är framtagen av Gunvor Ekman-Orderberg, professor i obstetrik och gynekologi, och anestesiologen Lars Irestedt, båda vid Karolinska universitetssjukhuset.

I dag är ryggbedövning det effektivaste sättet att lindra smärtor vid förlossning. Metoden används av nästan varannan förstföderska, men kräver insats av narkosläkare och kan dessutom dämpa värkarbetet och förlänga förlossningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida