Barnhälsa

Snus under graviditeten lika farligt som cigaretter

Snus under graviditeten lika farligt som cigaretter
Snus kan ha skadliga effekter på fostret visar ny forskning från Karolinska institutet.

Kvinnor som snusar under graviditet löper lika stora risker som rökare att deras foster ska dö, födas för tidigt, få läpp-käk-gomspalt eller att barnet ska drabbas av andningsuppehåll i nyföddhetsperioden, visar en ny svensk studie.

– Snus framhålls ofta som ett hälsosammare alternativ till rökning och så kan det vara för den vuxne brukaren. Men nikotinet i snus har skadliga effekter på fostret. Unga kvinnor som börjar snusa är inte medvetna om hälsoriskerna för barnet med snusanvändning under graviditet, säger Anna Gunnerbeck i ett pressmeddelande från Karolinska institutet i Solna.

Nyligen har hon lagt fram en doktorsavhandling baserad på uppgifterna i Socialstyrelsens medicinska födelseregister. Genom att kartlägga kvinnors tobaksvanor och barnens hälsotillstånd har hon visat att snusanvändning ger lika hög risk för flera allvarliga komplikationer hos barnet som rökning under graviditeten.

Det som är positivt är att hälsoriskerna för fostret minskar avsevärt om mamman slutar snusa tidigt under graviditeten. Hos de mammor som slutade direkt efter att de fått veta att de var gravida sågs över huvud taget ingen ökad risk för att fostret skulle skadas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida