Splittring

Delade åsikter om eget barnmorskefack

Delade åsikter om eget barnmorskefack
Eva Nordlund var med och startade barnmorskeupproret som förtroendevald i Vårdförbundet. Foto: Vårdförbundet

Hon startade barnmorskeupproret som förtroendevald i Vårdförbundet. Nu vill Eva Nordlund att barnmorskorna fortsätter kampen i ett eget fackförbund. Åsa Mörner, barnmorska från Vårdförbundet i Örebro, vill kämpa vidare tillsammans.

Sedan fem år tillbaka är hon en av två barnmorskor i styrelsen för Vårdförbundets avdelning i Örebro.

Åsa Mörner poängterar att hon har respekt för det demokratiska beslut som fattades på Barnmorskeförbundets stämma i tisdags. Men hon säger samtidigt att hon är rädd för att ett eventuellt framtida barnmorskefackförbund kommer att splittra hennes yrkeskår.

.

Hon har känt till att det har pratats om ett eget fackförbund för barnmorskor som en möjlig lösning på många problem. Själv tycker hon att missnöjet med villkor och arbetsmiljö riktas åt fel håll, mot Vårdförbundet i stället för mot politiker och ansvariga chefer.

– Frustrationen borde användas för att driva frågor i Vårdförbundet i stället. Det finns jättemycket möjligheter, inte minst nästa år då det är kongress, säger Åsa Mörner.

Tror på eget förbund

Barnmorskan Eva Nordlund, vice ordförande för Barnmorskeförbundet sedan fyra år, ser större möjligheter med ett nytt fackförbund bara för barnmorskor. Idén väcktes av medlemmar i en motion och i styrelsen har det växt fram en övertygelse om att detta är rätt väg att gå, berättar hon.

För fem år sedan ställde sig Eva Nordlund på barrikaderna, som förtroendevald i Vårdförbundet på förlossningskliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, tillsammans med barnmorskor från övriga förlossningskliniker i Stockholm. Gruppen fångade upp ett växande missnöje med dåliga arbetsvillkor och en förlossningsvård i kris, vilket blev starten på det landsomfattande barnmorskeupproret.

Då kände hon kraften i att vara många och upproret fick stöd och hjälp av Vårdförbundet, berättar hon. Men i dag tror hon mer på att barnmorskorna skulle bli starkare och tydligare i sina krav i en självständig organisation, utan Vårdförbundet.

– Vi är en egen grupp, vi har en stark profession och identitet. Vi vill vidare. Det ger många barnmorskor uttryck för, säger Eva Nordlund.

Vill driva villkorsfrågorna

Hon tycker att det har blivit allt tydligare att det är svårt för Barnmorskeförbundet att driva frågor om vårdens- och barnmorskeyrkets utveckling utan att samtidigt prata om mer hårda fackliga frågor som lön, villkor och arbetstider. I dag är det Vårdförbundet som driver villkorsfrågorna som yrkesförbund och fackförbund med rätt att teckna kollektivavtal för barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

– Vi samarbetar med Vårdförbundet men är väldigt små i förbundet. Vi är 5 000 barnmorskor. Jag tror vi kan komma längre om vi inte behöver ta hänsyn till 100 000 sjuksköterskor och kan framhäva barnmorskans profession och kompetens, säger Eva Nordlund.

Hur ser du på styrkan i att vara många? Att ni är starkare tillsammans med de andra yrkesgrupperna i Vårdförbundet?

– Jag tänker att det inte är självklart. Jag tror det är svårare för arbetsgivarna om de måste prata villkorsfrågor med Vårdförbundet och professionsfrågor med oss, säger Eva Nordlund. 

Både sjuksköterska och barnmorska

Åsa Mörner från Vårdförbundet i Örebro ser på barnmorskeyrket och framtiden på ett annat sätt. Hon tänker inte på barnmorskor som en helt egen grupp utan pratar om sig själv som både sjuksköterska och barnmorska.

– För mig är det viktigt att jag är båda professionerna. Grunden till barnmorskeyrket får du i sjuksköterskeyrket och det handlar om omvårdnad. Barnmorskor träffar inte bara unga friska kvinnor som föder barn. Vi träffar även multisjuka och kvinnor i alla åldrar, säger hon.

Viktigt att stå enade

Åsa Mörner tror inte heller att barnmorskornas krav skulle bli tydligare eller starkare om de drevs av ett eget litet fackförbund utan Vårdförbundet och samarbetet mellan yrkesgrupperna där.

I Barnmorskeförbundets planer ser hon bara onödig konkurrens.

– Vi vill ju samma saker, varför ska vi då stå på olika sidor? Vi ska stå enade, säger hon.

Frågan engagerar

Under onsdagen samlades ett stort antal barnmorskor i Stockholm för Barnmorskeförbuntets temadag om framtidens mödrahälsovård. I fikapauser och under lunchen var det många som diskuterade frågan om ett nytt fackförbund. Vårdfokus fanns på plats och talade med några av deltagarna. En del hade inte hört talas om beslutet och menade att det inte lät bra att splittra kåren, men ville inte bli intervjuade. Andra var mer positiva.

Erica Hägglund. Foto: Sanna Björkman

Erica Hägglund, barnmorska Lycksele mödravård och ordförande i Barnmorskeförbundet Västerbotten är en av dem. 

– Absolut, det är dags för ett eget fackförbund nu. Vi vill föra våra frågor och det blir lättare att kämpa för en bättre arbetsmiljö om vi står själva. Som det ser ut i dag försvinner vi bland de andra grupperna i Vårdförbundet.

Är du missnöjd med Vårdförbundet?

– Ja, jag tycker de är för osynliga när det gäller att driva våra frågor. Men detta handlar inte om någon strid mot Vårdförbundet, utan om att vi vill göra mer för oss barnmorskor.

Ser du några svårigheter med ett nytt fackförbund?

– Egentligen inte, jag tror att det kommer att bli bra. Men nu behöver frågan utredas ordentligt och så får vi ta ställning när vi är klara. 

Kluven i frågan

Anette Bornhov, barnmorska på barnmorskemottagningen Zätegränds hälsocentral i Östersund, beskriver sig själv som kluven i frågan. Hon är kassör i Barnmorskeförbundet i Jämtland och var med på stämman i tisdags.

Anette Bornhov. Foto: Sanna Björkman

– Jag röstade i alla fall för en fortsatt utredning av frågan. Det kan nog stärka barnmorskorna som grupp och kanske kommer fler barnmorskor att ansluta sig till facket. Det kan också ge en större påverkan på avtal gällande arbetstidsmodeller och lön.

Vilka är dina farhågor?

– Jag är orolig för att vi är för få. Som det ser ut i dag fungerar tillgängligheten vid Vårdförbundets lokala kansli i Östersund väldigt bra. Man kan alltid få tag på någon där och det tror jag blir svårare för ett mindre förbund. Risken finns att det blir ett kansli som ska betjäna hela Norrland till exempel. 

– Jag är inte heller säker på att det som arbetar i Barnmorskeförbundets lokalföreningar i dag är intresserade av att arbeta fackligt då fokus ligger mer på utveckling av barnmorskefrågor än bevakning av att avtal skrivs och upprätthålls.

Vad behöver Barnmorskeförbundet göra nu tycker du?

– Styrelsen behöver fortsätta att utreda och visa att de kan bygga upp en organisation som inte försämrar tillgängligheten för medlemmarna ute i landet. Det är också viktigt att lokalföreningarna fortsätter att diskutera frågan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida