Kvinnors hälsa

Stort stöd för införande av abortregister

När remisstiden för Socialstyrelsens begäran om att få registrera aborter i det svenska patientregistret gått ut står det klart att de allra flesta står bakom myndighetens begäran.

11 november 2015

All vård, inklusive exempelvis psykiatrisk vård, registreras i det svenska patientregistret, Par. Enda undantaget är abortvården.

Skälet till det är att lagstiftarna ansåg att kvinnor som gjort abort måste skyddas från anklagelser och påverkan från abortmotståndare. Det register som Socialstyrelsen i dag för över aborter innehåller därför väldigt lite information jämfört med vad som registreras för all annan vård. Allt för att inte riskera att personlig information om kvinnorna ska hamna i orätta händer.

Undantaget i Par har genom åren kritiserats. Barnmorskeförbundet, Svensk förening för gynekologi och obstetrik samt gynekologer och forskare vid WHO-centret på Karolinska institutet krävde så sent som i januari i år att även abortvården ska registreras fullt ut.

De uppgifter som finns registrerade i dag räcker inte för att på ett systematiskt sätt kunna följa upp och utveckla kvaliteten på den abortvård som ges i landet, anser de.

I juni skickade Socialstyrelsen en begäran till regeringen om att ändra förordningen om patientregister. När remisstiden nu gått ut står det klart att nästan samtliga av de 45 remissinstanser som tillfrågats bejakar myndighetens begäran, enligt Dagen Medicin. Bland andra Barnmorskeförbundet, Svenska läkaresällskapet och Svensk förening för obstetrik och gynekologi säger ja till förslaget.

De enda av remissinstanserna som haft invändningar mot Socialstyrelsens begäran är Socialdemokraternas och Centerns kvinnoförbund. Båda anser att integritetsskäl bör väga tyngre än fördelarna med registrering. Detta trots att alla uppgifter i Par redan i dag omgärdas av sekretess.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida