Svårt få otrygg attavstå kejsarsnitt

Svårt få otrygg attavstå kejsarsnitt
Gruppen som vill ha kejsarsnitt utan medicinsk indikation ökar. Foto: Mostphotos

Rädsla. Önskan om kejsarsnitt är en djupt rotad känsla, har Anna-Karin Klint Carlander kommit fram till.

Hennes forskning visar att det är svårt att rubba kvinnors beslut när de inför förlossningen begär kejsarsnitt av rädsla och oro. Gruppen som vill ha kejsarsnitt utan medicinsk indikation ökar.

Barnmorskan och doktoranden Anna-Karin Klint Carlander och hennes forskarkolleger på Karolinska institutet i Stockholm intervjuade tolv av kvinnorna om varför. Det visade sig att de ända sedan barndomen ”vetat” att deras kroppar inte kunde föda. Kvinnorna hade svårt att förklara varifrån den föreställningen kom men det var en stark övertygelse. De såg helt enkelt inte några alternativ. Det enda kvinnorna kunde tänka på då de fick sitt graviditetsbesked var hur de skulle försäkra sig om att få ett kejsarsnitt: byta sjukhus, spela galen, åka utomlands.

Det visade sig i intervjuerna att flera av kvinnorna, eller deras närstående, hade dåliga erfarenheter av att inte ha blivit lyssnade till i vården. De var rädda för att bli utlämnade, utan en barnmorska hos sig i födoarbetet. Ett operationsteam som väntade kändes säkrare för både dem och barnet. Kejsarsnitt innebar att föda under kontrollerade former och veta när, var och hur. Att välja förlossningssätt såg de också som ett modernt sätt att föda, som kvinnor borde ha rätt till.

— De här kvinnorna är ofta äldre, välutbildade och pålästa och deras känslor är djupt rotade. Jag tror inte att det är så lätt att neka dem kejsarsnitt. De kvinnor vi intervjuade hade tidigare undvikit graviditet av rädsla för att föda vaginalt — tills åldern eller en partner som önskade barn fick dem att våga bli gravida, berättar Anna-Karin Klint Carlander.

Först sedan de fått besked att de skulle få kejsarsnitt hade kvinnorna kunnat pusta ut och ta till sig sin graviditet, som de då var halvvägs igenom.

Enligt Anna-Karin Klint Carlander var svaren samstämmiga även om urvalet var litet. Det är därför svårt att generalisera i ett större sammanhang utifrån studien.

— Men jag tror att det är svårt att åstadkomma någon förändring hos vuxna gravida med en så stark övertygelse och djupt rotad känsla. De här kvinnorna träffade både en förlossningsläkare för samtal och gick på Aurora-mottagningen, men de hade redan bestämt sig.

— Vi borde prata graviditet och förlossning redan på ungdomsmottagningen. Att erbjuda dem en känd barnmorska på förlossningen som de träffat under graviditeten kunde också vara ett sätt, men det kan i vissa fall vara svårt att organisera rent praktiskt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida