forskning

Högt blodtryck hos mamma gav mindre bebisar

Högt blodtryck hos mamma gav mindre bebisar
Forskarna använde data från mer än 30 000 friska kvinnor och deras barn i 18 olika studier. Arkivbild:Mostphotos

Övervikt, fetma och förhöjt blodsocker under graviditeten gör att kvinnor föder större barn. Högt blodtryck leder i stället till motsatsen — barnen får lägre födelsevikt.

Det visar en genomgång av 18 olika studier som en internationell forskargrupp gjort, däribland forskare från Sahlgrenska akademin.

Barn till kvinnor med övervikt och fetma löper större risker vid förlossningen och att senare i livet få typ 2-diabetes. Kraftigt underviktiga barn löper också ökad risk vid förlossningen.

Metastudien har velat komma närmare svaren på vad i genetiken, och vilka andra faktorer, som kan förklara relationen mellan barnets och moderns vikt.

– Vetskap om vilka egenskaper hos modern som påverkar barnets födelsevikt kan på sikt hjälpa oss att minska antalet barn som föds för stora eller för små, säger Dr Rachel Freathy vid University of Exeter Medical School, en av forskarna som ledde studien, i en artikel på Sahlgrenska akademins hemsida.

Genetisk metod

Att överviktiga eller feta mödrar ofta föder större barn, är känt. Men mycket av tidigare forskning om graviditet och födelsevikt har baserats på observationer, enligt forskarna, något som försvårar för såväl sjukvårdspersonal som mödrar att förstå orsakssamband.

– Vår genetiska metod är mer robust och ger klara belägg för att mödrars vikt, blodsockernivå och blodtryck påverkar storleken på barnet, säger Dr Jess Tyrrell vid University of Exeter Medical School i artikeln.

Högt blodtryck – lägre vikt

Vad som gör att mammor med högt blodtryck födde barn med lägre vikt, förklarar forskarna med de komplicerade faktorer som påverkar tillväxten i livmodern.

Studien kom också fram till fram till att mödrar med högre blodsocker – utan att det för den skull behövde vara ohälsosamt högt – tenderade att föda större barn. Till skillnad mot en del andra studier visades att mödrarnas blodfetter inte har något avgörande inflytande på barnets födelsevikt.

I nästa studie ska forskarna titta på hur barnet påverkas senare i livet av mammans konstitution och värden och sin egen födelsevikt.

Studien publicerades i Jama 15 mars, se länk.

Fakta

  • Studien omfattar 30?487 barn födda mellan 1929 och 2013.
  • Alla mödrarna var av europeisk härkomst, boende i Europa, Nord-Amerika och Australien.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida