Lön & avtal 2019

Två avtal – hur påverkas barnmorskorna?

Två avtal – hur påverkas barnmorskorna?
I årets löneprocess behöver arbetsgivare lyssna in argument från två olika förbund som företräder barnmorskor. Foto: Getty Images

För första gången är två fackförbund med i barnmorskornas löneförhandlingar — Vårdförbundet och SRAT/Barnmorskeförbundet. Men hur det kommer att påverka barnmorskors löner och villkor är fortfarande oklart.

När Vårdförbundets nya centrala avtal med SKL och Sobona nu är i hamn kan landets barnmorskor inom kort börja prata lön med sina chefer. Det gäller också för de barnmorskor som gått med i det nya Barnmorskeförbundet/SRAT, vars löneprocess pausats i väntan på att Vårdförbundets förhandlingar skulle bli klara.

Läs mer: Lön och avtal 2019

Ett yrke – två avtal

Under våren har ett 90-tal barnmorskor gått SRAT:s fackliga grundkurs och det finns nu förtroendevalda barnmorskor för SRAT i samtliga regioner. De, liksom Vårdförbundets drygt 170 förtroendevalda, ligger i startgroparna för att sätta i gång löneprocessen med arbetsgivarna, som i sin tur behöver läsa in sig på två avtal samtidigt, Vårdförbundets färska HÖK 19 och SRAT:s HÖK-T som slöts 2016.

Båda avtalen är sifferlösa. Det betyder att de inte innehåller någon garanterad löneökning, varken för kollektivet eller enskilda medlemmar. Lönen förhandlas mellan arbetsgivaren och den enskilda medlemmen i dialog, utifrån löneavtalet och de kriterier som verksamheten satt upp.

Kommer arbetsgivaren att göra någon skillnad mellan barnmorskorna beroende på facklig tillhörighet?

Det är en fråga som Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg inte vill spå i. Hon säger att det är upp till enskilda arbetsgivare att ta ställning till det.

SRAT:s förhandlingschef Mats Eriksson säger att han tror att den slutliga summan efter årets löneförhandlingar kommer att vara ungefär samma för barnmorskor oavsett vilket fackförbund de är med i.

Vana att behandla alla lika

Det tror också juristen och docenten i arbetsrätt Mikael Hansson vid Göteborgs universitet. Enligt honom blir årets löneprocess troligtvis liknande för alla barnmorskor.

– Arbetsgivarna lär vara vana att rent praktiskt tillämpa samma process för alla oavsett tillhörighet, säger Mikael Hansson.

.

I avtalsförhandlingarna med SKL och Sobona yrkade Vårdförbundet på 10 000 kronor extra i månadslön för särskilt yrkesskickliga medlemmar. Siffran finns inte med i det nya centrala avtalet. I stället ska 10 000-kronorsfrågan lösas lokalt, enligt Vårdförbundet.

Prioriteras hos båda

Det nya i HÖK 19 är att det finns tydliga formuleringar om att erfarna och särskilt yrkesskickliga ska prioriteras. Enligt HÖK 19 ska lönerna också följas upp extra noga med särskilt fokus på löneutvecklingen för de särskilt yrkesskickliga.

Enligt SRAT:s förhandlingschef Mats Eriksson är satsningen på särskilt yrkesskickliga helt i linje med SRAT:s och Akademikeralliansens avtal där det redan finns skrivelser om att de som anses skickliga och levererar bra resultat ska premieras.

Om den lokala löneöversynen kör fast finns alltid en möjlighet för facket att ta till en traditionell förhandlingsmodell. Det innebär att facket löneförhandlar åt medlemmar på en enskild klinik eller i en specifik kommun. I ett sådant läge skulle det bli skillnad för medlemmar i de olika förbunden eftersom Vårdförbundet då inte skulle förhandla åt SRAT:s medlemmar – eller tvärtom.

Vill få upp lönen

Ett av argumenten hos Barnmorskeförbundet för att bilda en ny facklig organisation var missnöje med löneutvecklingen och en önskan om att väva samman professionsfrågorna med löner och villkor.

Kommer SRAT:s barnmorskor bli besvikna om de inte får upp sina löner mer än Vårdförbundets medlemmar?

– Det är för tidigt att svara på. Jag tror att de som anslutit sig till SRAT gjort det framför allt för att de vill ha en tydligare koppling till professionsfrågorna. Om barnmorskor i SRAT går om lönemässigt får vi se över tid, det är för tidigt att säga, säger Mats Eriksson.

Mats Eriksson, förhandlingschef SRAT. Foto: Stefan Bohlin

Förutom riktlinjer för löner innehåller HÖK 19 en reglering av nattavtalet så att även anställda som arbetar natt i kommunal verksamhet får mer tid för vila och återhämtning. SRAT saknar ett eget centrat nattavtal eftersom deras medlemsgrupper sedan tidigare sällan arbetar natt.

Mats Eriksson säger att deras barnmorskor omfattas av Vårdförbundets nattavtal.

– Det ska inte vara något problem. Vi vet också att det finns många lokala avtal där arbetsgivaren valt att tillämpa avtalen på alla barnmorskor, vilket jag kan tycka är logiskt utifrån ett verksamhetsbehov. Vi har påbörjat ett arbete om ett eventuellt nattavtal och vi får se om det behövs ett eget avtal i framtiden, säger Mats Eriksson.

Hur ett nytt nattavtal från ett konkurrerande fackförbund kan påverka barnmorskor är inte klart och är därför något Vårdförbundet inte kan säga så mycket om i dagsläget.

– Det beror så klart på innehållet i avtalet, men arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan inte träffa överenskommelser som strider mot det första avtalet. Detta innebär att arbetsgivare inte kan träffa avtal som strider mot avtalet med Vårdförbundet, säger Kirsi Piispanen, jurist på Vårdförbundet.

Domstol kan avgöra

Mikael Hansson vid Göteborgs universitet säger att det är först om Vårdförbundet och SRAT inte är överens om vilket avtal som ska gälla på arbetsplatsen som frågan ställs på sin spets och eventuellt måste avgöras i domstol.

– Just nu verkar de vara överens, men det är mycket som står på spel så vi vet inte vad som händer när förhandlingarna väl är i gång, säger Mikael Hansson. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida