Upptäcka missbildning – och sedan?

2 oktober 2013

Informationen är avgörande när kvinnor väljer att avsluta eller fortsätta sin graviditet då ultraljudet visar att fostret bär på en missbildning, fann barnmorskan Nina Asplin som för sin avhandling har analyserat kvinnors upplevelser och reaktioner efter sådana besked.

De flesta ville ha mer information, vid fler tillfällen och av olika specialister för att få hjälp att fatta sitt beslut, särskilt de kvinnor som valde att avbryta sin graviditet. De som fullföljde sin graviditet löpte hög risk att utveckla symtom på depression, oro och ångest både under graviditeten och senare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida