Utbildar för färre skador

Utbildar för färre skador
Foto: Mostphotos

Alla barnmorskor och förlossningsläkare inom landstinget i Stockholm utbildas nu om anatomin och hur bristningar förebyggs, diagnostiseras och sys.

Stockholm är värst i landet sett till antalet kvinnor som drabbas av allvarliga bristningar när de föder barn vaginalt. Socialstyrelsens senaste siffror visar att 7 procent av stockholmsfödslarna, där mammorna är förstföderskor, slutar med en bristning av grad 3 eller 4, där både perineum och ändtarmens muskler skadats helt eller delvis.?

Till detta kommer alla grad 2-bristningar som det i dagsläget inte förs någon fullständig statistik över, men som har visat sig ge många kvinnor betydligt värre problem än vad vården tidigare förstått.?

Att bli bättre på att förebygga, diagnostisera och behandla bristningar som kvinnor får vid vaginala förlossningar har just nu stort fokus inom förlossningsvården i hela Sverige. Många lokala utbildningar pågår eller är på gång.

?Det nya med Stockholms satsning är att kursen tar ett helhetsgrepp om kvinnors underliv och att barnmorskor och läkare utbildas tillsammans.?

— Det handlar inte bara om sfinkterskador eller enbart suturering eller prevention. Vi får in alla bitarna i utbildningen, även grad 2-bristningar, säger Malin Edqvist, forskare, barnmorska och en av utbildarna.??

En hel del fokus ligger på anatomi, hur bäckenbottens komplexa strukturer ser ut. Det här är kunskap som många barnmorskor får ”aha-upplevelser” av, berättar Malin Edqvist.?

Kursen tar avstamp i de nya nationella riktlinjerna gällande förlossningsskador som Barnmorskeförbundet och SFOG, Svensk förening för obstetrik och gynekologi, arbetat fram och börjat sprida. Reproduktionsdagarna i Jönköping i maj handlar bland annat om detta. Syftet är att öka vårdens kunskap om hur en förlossning påverkar bäckenbottens strukturer. Snart kommer också ett interaktivt utbildningsprogram kopplat till de nya riktlinjerna, där det bland annat ska finnas ett omfattande bildmaterial med skador och förklaringar till hur de sys. Underlivets anatomi kommer att visas tredimensionellt.??

— Vi hoppas att de nya färska förlossningsmiljonerna från regeringen ska kunna användas till lokala och regionala satsningar på detta, säger Eva Uustal, ansvarig för bristningsregistret och läkare på bäckenbottencentrum i Linköping.

?Hon trycker på vikten av långsiktiga satsningar som ger en hållbar förändring. En viktig del i Stockholms satsning är att förlossningsklinikerna även får stöd i att följa upp förändrings­arbetet, säger barnmorskan Malin Edqvist.?

— För mig blir det tydligare ju mer jag jobbar med det här, att på de stora klinikerna med mycket personal tar det tid att nå ut och skapa nya arbetssätt. Därför måste man hålla i förändringsarbete.

Snart finns riktlinjerna som interaktiv utbildning på www.lof.se.

6 punkter från de nya nationella riktlinjerna:

  1. Två barnmorskor hjälps åt att förlösa. Då är det lättare att hålla handgreppet över mellangården även när huvudet fötts fram.
  2. Två barnmorskor hjälps åt att suturera. Fyra ögon, fyra händer och möjlighet att ha ett finger i ändtarmen och sy på ett mer effektivt sätt.
  3. Bedövning innan förstföderskor undersöks. Bristningar blir lättare att hitta om det går att hålla, dra och nypa i strukturer.
  4. Varje klinik och varje region ska ha en tydlig väg till vård för patienter med besvär.
  5. Ny patientinformation, där bland annat sex och samliv ingår.
  6. Ny attityd till bristningar, slut på allt "hysch-hysch". Det här är något vi pratar om, med patienter och varandra.

Läs mer:
Ett utkast finns på www.sfog.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida