Sexuell och reproduktiv hälsa

Samband mellan kopparspiral och psykiska besvär avvisas

Samband mellan kopparspiral och psykiska besvär avvisas
Läkemedelsverket uppmanar kvinnor som upplever besvär i samband med kopparspiral att vända sig till hälso- och sjukvården för rådgivning om alternativa preventivmetoder.

Det är osannolikt att kopparspiral som preventivmedel ger biverkningar i form av psykiska symtom som depression eller ångest. Det konstaterar Läkemedelsverket efter att ha utrett vilka besvär kopparspiral kan ge upphov till.

Anledningen till att Läkemedelsverket har tagit sig an frågan är att en lång rad kvinnor som använder sig av kopparspiral har rapporterat in ett stort antal olika biverkningar till myndigheten, vilket Vårdfokus skrev om i slutet av förra året.

Listan är lång. Totalt rör det sig om inte mindre än 700 ospecifika symtom: allt från allergier, blödningar, värk, hudåkommor och sömnbesvär till psykiska symtom.

Läkemedelsverket gör inga egna kliniska studier. Men efter att ha gått igenom information som samlats in från tillverkarens utredningar och dokumentation konstaterar myndigheten att det är osannolikt att symtom som trötthet, onormal känsla, stress, depression, ångest eller premenstruella syndrom har ett samband med användningen av kopparspiral.

Utöver det är många av de inrapporterade symtomen kända biverkningar vid användning av kopparspiral, exempelvis smärtor i buken eller ökade menstruationsblödningar, konstaterar Läkemedelsverket.

Myndigheten poängterar vikten av att kvinnor som får kopparspiral tydligt informeras om förväntade biverkningar innan preventivmedlet börjar användas.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida