Utvecklingsstörd gravid behöver tid

Utvecklingsstörd gravid behöver tid
36 % av barnmorskorna i enkäten tyckte att kvinnor med utvecklingsstörning inte ska bli gravida eller föda barn. Foto: Istockphoto

Stötta. Att lotsa kvinnor med utvecklingsstörning genom graviditet och förlossning är en utmaning. Det intygar barnmorskorna på Hjärtat i Uppsala.

En av deras kvinnor hade flera medi­cinska komplikationer. Profylax, vattengympa och salsa, hon var med på allt mottagningen erbjöd men hade lite svårt att passa tider. Eftersom hon samtidigt hade lite svårt att ta instruktioner löste mottagningen det genom att ge kvinnan egna salsalektioner vid sidan om de andras.

— Hennes graviditet var en fantastisk resa. Paret gick hos mig, men alla här på Hjärtat var engagerade och hade omsorg om dem. Det är en styrka att vara så samkörda som vi är. De kände sig hemma och de andra föräldrarnas bemötande var härligt att se. Jag har sett på föräldrarnas mejlinglista att hon fortfarande är en i tjejgänget, berättar Hjärtats chef, barnmorskan Helena Eriksson.

Det blev en hel del merarbete med alla kontakter som med kvinnans godkännande behövde tas med andra instanser, inte minst socialtjänsten. Att försöka sätta sig in i hennes situation och ta hennes perspektiv krävde mer än den halvtimme per besök som brukar stå till förfogande.

Berit Höglund har i sitt avhandlingsarbete undersökt barnmorskors attityder till kvinnor med utvecklingsstörning. 63 procent av de 300 tilfrågade i mödravården och 300 på förlossningsavdelning besvarade hennes enkät. Mer än var tredje tyckte att kvinnorna över huvud taget inte skulle bli gravida och föda barn. ?

— Jag trodde inte att de skulle vara så avståndstagande. Hur förhåller de sig till kvinnorna och det stöd kvinnorna behöver för att kunna behålla sina barn? Sänder de ut vibbar som påverkar mötena?

Mellan 40 och 60 procent av kvinnorna med utvecklingsstörning har inte vårdnaden om sitt barn.

— Det är dags att rannsaka oss och ersätta gamla myter med vetenskapliga fakta. Men det är inte bara en fråga för sjukvården. Familjen behöver förmodligen stöd hela livet.

Nästan alla barnmorskorna ville dock ha evidensbaserad kunskap och sådan har Berit Höglund också tagit fram i två registerstudier. De visar att kvinnorna var yngre, fler än andra gravida rökte och fler hade bmi över 30. De födde oftare i förtid och med kejsarsnitt och fick mindre lustgas än kvinnorna utan utvecklingsstörning. Barnen föddes för tidigt, vägde mind­re och mådde sämre. Det var också fyra till fem gånger vanligare att de dog i mammans mage i anslutning till förlossningen.

För att ta reda på hur det kan vara för kvinnorna genomförde barnmorskan Berit Höglund en intervjustudie med tio kvinnor med utvecklingsstörning som hade fött barn mellan 2004 och 2010.

— Det var den mentalt svåraste delen i mitt avhandlingsarbete. De personliga mötena vid köksborden var gripande. En röd tråd i kvinnornas berättelser var sorgen över att inte få ta hand om sina barn. Ofta förstår de inte varför de inte får behålla sina barn, säger Berit Höglund.

Fyra hade fått alla sina barn omhändertagna och en hade hand om de tre yngsta av fem.?

— De flesta var nöjda med sin graviditet och förlossning utom de som tyckte att barnmorskan bestämde för mycket och pratade över deras huvuden. Mödravårdens informationsmaterial hade de slängt eftersom det var för svårt.

Därför har Berit Höglund bearbetat ett australiensiskt material som kvinnan och barnmorskan kan arbeta med tillsammans. Det går att ladda ner från landstinget i Uppsalas webbplats (se länk nedan).

Upprinnelsen till avhandlingen Pregnancy. Childbirth and midwifery care among women with intellectual ­diability in Sweden var de många frågor som väcktes hos Berit Höglund då hon på 1990-talet förlöste flera kvinnor med utvecklingsstörning. Hon fann inga svar i den vetenskapliga litteraturen utan tog tag i att själv börja forska i ämnet. ?elisabet forslind

Ladda ner samtalsstödet:
http://korta.nu/samtalsstod

Läs avhandlingen:?
http://korta.nu/berithoglund

ENKÄTSVAR

  • 82 % har erfarenhet av att vårda utvecklingsstörda gravida
  • 20%  tycker inte att barnen ska växa upp hos mamma och pappa
  • 36 % tycker att kvinnorna inte ska bli gravida eller föda barn
  • 70 % anser att kvinnorna inte klarar mammarollen
  • 87 % tycker att de ska växa upp med sina föräldrar och samhällsinsatser
  • 95 % efterfrågar evidensbaserad kunskap
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida