Var fjärde pappa missnöjd med förlossningen

Var fjärde pappa missnöjd med förlossningen
Margareta Johansson försvarar sin avhandling på fredag den 17 februari. Foto: Privat

Tre fjärdedelar av fäderna upplevde förlossningen positivt. Men 26 procent var missnöjda — där var komplikationer vanligare. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet.

Barnmorskan Margareta Johansson har i sina studier följt 1 105 pappor från mitten av graviditeten tills barnen var ett år. Två månader efter barnets födelse uppgav de flesta, 74 procent, att de hade haft en positiv förlossningsupplevelse. I den återstående gruppen fäder, 26 procent, beskrev en del förlossningen som stressande, läskig eller till och med grotesk. Komplikationer, som akut kejsarsnitt och instrumentell vaginal förlossning, var vanligare i den gruppen.

Saknade information

Fäderna med negativa förlossningsupplevelser saknade information från barnmorskan och hade önskat att hon hade varit mer närvarande och stödjande i förlossningsrummet.

– Papporna sa också att de vill bli respektfullt bemötta och sedda, vilket då bidrog till en positiv förlossningsupplevelse, säger Margareta Johansson.

Hade velat ha mer information

Även i bb-vården finns en del som kunde bli bättre, enligt fäderna; hälften av dem hade velat ha mer information om barnets vård och behov. Av de pappor som hade deltagit i ett akut kejsarsnitt ansåg 48 procent att det fanns brister i partnerns medicinska vård.

Margareta Johansson lägger fram sin avhandling Att bli far vid Mittuniversitetet, campus Sundsvall, den 17 februari.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida