Förlossningsvård

Vårdförbundet: ”Det finns ingen ursäkt för obstetriskt våld”

Vårdförbundet: ”Det finns ingen ursäkt för obstetriskt våld”
"Det är djupt tragiskt och en skam att vården ser ut så här. Att professionen faktiskt inte kan arbeta säkert och personcentrerat", säger Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet. Foto: Privat och Getty Images.

Att kvinnor utsätts för påtvingade ingrepp under förlossningen är ett tecken på att vården inte är fungerar som den ska. Det säger Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet, och efterlyser en nationell granskning av förlossningsvården och hela vårdkedjan.

Som Vårdfokus berättat om i en tidigare artikel har en kvinna, Olivia, stämt Region Skåne för att hon utsattes för yttre press mot sin vilja när hon skulle föda sitt andra barn. Under förlossningen tryckte en barnmorska sin armbåge och hela sin tyngd på kvinnans mage för att forcera ut barnet. Ingreppet skedde utan Olivias medgivande och ledde till hon fick en svår förlossningsskada och blev traumatiserad av upplevelsen. Barnet bröt nyckelbenet i samband med utdrivningen.

Att använda yttre press för att snabbt få ut barnet är inget som lärs ut på barnmorskeutbildningen, säger Åsa Mörner, som är själv är barnmorska och ledamot i Vårdförbundets styrelse.

– Jag tänker att det måste vara något som gjordes för att barnet behövde komma ut snabbt, men i det här fallet fanns det inte någon sådan indikation. Även om intentionen är god måste vården baseras på evidens och vara personcentrerad. Det här är ett tecken på att barnmorskorna jobbar under stress i en underfinansierad vård, säger hon.

Sju procent drabbas

Åsa Mörner understryker att det inte är en ursäkt för att kvinnor ska utsättas för så kallat obstetriskt våld – det vill säga ingrepp som sker mot deras vilja. Enligt en undersökning som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet utsätts sju procent av alla gravida i Sverige för någon form av ingrepp som de inte gett sitt medgivande till.

– Det är djupt tragiskt och en skam att vården ser ut så här. Att professionen faktiskt inte kan arbeta säkert och personcentrerat, säger Åsa Mörner.

Enligt Vårdförbundets vision för barnmorskor ”En barnmorska under livet” ska hela vårdkedjan genomsyras av det personcentrade förhållningssättet. Vården behöver vara differentierad och anpassad efter kvinnans individuella behov och professionens kompetens.

– Att utgå från personens önskemål och väga ihop det med vår kunskap gör vården säker. Det blir också mer ekonomiskt. Men vården klarar inte att leva upp till det i dag och det är också en anledning till att barnmorskor slutar, säger Åsa Mörner.

Vad gör Vårdförbundet göra för att förändra situationen?

– Vi arbetar på flera nivåer, till exempel genom påverkansarbete gentemot politiker och beslutsfattare och olika myndigheter där vi använder vår vision för framtidens vård. Men det skulle behövas en granskning av förlossningsvården nationellt, för det ser så olika ut i landet i dag.

Att stämma en enskild region, som i det aktuella fallet i Skåne, kan vara bra – och dåligt, menar Åsa Mörner.

– Visst är det bra om det blir prejudicerande och leder till förbättringar. Samtidigt ser jag att det kan skapa en oro, inte bara hos barnmorskor och regioner som inte har rätt förutsättningar att ge en säker vård, utan också hos födande och gravida. De flesta är ju ändå nöjda med sin förlossning. Men självklart ska man markera om något blir fel. Jag kan absolut förstå att det finns ett behov av att få upprättelse efter en sådan upplevelse som hon fick.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida