Barnmorskeförbundet

Sineva Ribeiro: ”Vi fortsätter kämpa för barnmorskorna”

Sineva Ribeiro: ”Vi fortsätter kämpa för barnmorskorna”
Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, vill fortsätta företräda barnmorskor.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro håller inte med om att Vårdförbundet misslyckats med att driva barnmorskornas frågor och varnar för splittring.

15 november 2017

I går bestämde sig Barnmorskeförbundet för att gå vidare med planerna på att bilda ett eget fackförbund. Initiativet har fått många ”tummen upp” i sociala medier. En vanlig åsikt är att barnmorskorna försvinner i den stora mängden sjuksköterskor inom Vårdförbundet och att ett eget fackförbund skulle kunna bli tydligare i kampen för just barnmorskornas villkor.

I dag är det Vårdförbundet som organiserar Sveriges barnmorskor, med dryg 5 400 barnmorskemedlemmar.

– Vi kommer att fortsätta jobba för dem, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Känner stöd

Hon berättar att hon varit i kontakt med en stor del av förbundets förtroendevalda barnmorskor och känt ett starkt stöd. Därför tänker Vårdförbundet inte släppa ifrån sig rätten att förhandla kollektivt för barnmorskegruppen, något Barnmorskeförbundet hört av sig om och önskat.

I dag finns det sex förhandlingsgrupper som är motparter till Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vårdförbundet, tillsammans med Fysioterapeuterna, är en av dem.

Om Barnmorskeförbundet går vidare och blir ett fackförbund behöver de söka samarbeten med andra fackförbund för att omfattas av ett kollektivavtal. Om inte Vårdförbundet är en samarbetspartner är det mest troligt att Barnmorskeförbundet söker samarbete med något förbund inom SACO. 

– Jag tror inte att det gynnar barnmorskorna. Tillsammans är vi starka, men självklart kan vi förbättra oss, säger Sineva Ribeiro.

Viss självkritik

Den kritik hon snappat upp från sina förtroendevalda barnmorskor och medlemmar är att Vårdförbundet inte syns tillräckligt mycket ute på arbetsplatserna och har svårt att få fram vad som faktiskt görs för medlemmarna, vilka frågor som drivs och vad ett medlemskap innehåller.

Detta är något som Vårdförbundet behöver bli bättre på när det gäller alla medlemsgrupperna, enligt Sineva Ribeiro.

Många barnmorskor anser att yrkesgruppen är för osynlig i Vårdförbundet. I dag finns det exempelvis ingen barnmorska i Vårdförbundets förbundsstyrelse, varför är det så?

– Det var helt enkelt ingen barnmorska nominerad till förbundsstyrelsen förra kongressen. Nu har vi det till nästa kongress i maj, vilket är roligt.

Vad säger du om kritiken – att Vårdförbundet inte driver barnmorskornas frågor tillräckligt framgångsrikt?

– Jag pratade med Annika Strandhäll så sent som i måndags över en lunch. Självklart pratade vi förlossningsvård och barnmorskefrågor. Att säga att vi inte driver frågorna nationellt är fel. Men framför allt sker mycket arbete lokalt runt om i landet. Vi har nästan 200 förtroendevalda på olika arbetsplatser som jobbar för barnmorskorna, säger Sineva Ribeiro. 

Mer samarbete

För att kunna arbeta på ett ännu bättre sätt för barnmorskorna i framtiden tror Sineva Ribeiro, precis som Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg, att frågor som gäller yrkets- och vårdens utveckling måste kopplas ihop tätare med villkorsfrågorna, som Vårdförbundet har ensamt ansvar för i dag.

– Det blir svårare och svårare att inte hänga ihop yrke, vård och villkor. Men jag tror inte på splittring. Jag tror på att arbeta mer ihop. Att splittras hjälper ingen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida