vårdpolitik

Vill ha tydlig vårdkedja i förlossningsvården

Vill ha tydlig vårdkedja i förlossningsvården
I dag presenteras en ny studie av hur förlossningsvården i Sverige fungerar. Arkivbild: Getty Images.

Fler barnmorskor, förbättrad arbetsmiljö, tryggare vårdkedja och utveckling av eftervården. Det är några av de områden som ska stärkas med hjälp av den satsning på 1,8 miljarder till förlossningsvården som nu görs.

Regeringen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, har kommit överens om hur pengarna till förlossningsvården ska användas.

– Den som väntar barn i Sverige ska känna sig trygg. Därför gör vi historiskt stora satsningar på förlossningsvården och sätter mål för en bättre förlossningsvård med fler anställda och färre förlossningsskador, säger socialminister Annika Strandhäll.

Arbetsmiljö och arbetssätt

Fyra delar lyfts särskilt fram i överenskommelsen:

  • Förbättrad arbetsmiljö och förändrade arbetssätt.
  • Förstärkt personaltäthet, exempelvis fler barnmorskor.
  • Det ska finnas en tydlig vårdkedja genom graviditet, förlossning, eftervård.
  • Evidensbaserade kunskapsstöd ska utvecklas, till exempel för att förebygga och behandla förlossningsskador.

SKL har genomfört en nationell studie om vårdkedjan före, under och efter förlossning, som presenteras idag. Studien visar att föräldrar önskar tydligare övergångar mellan mödrahälsovården, förlossningsvården och eftervården. I studien ges flera exempel på hur landstingen och regionerna kan förbättra kontinuiteten, till exempel genom att utöka mödrahälsovårdens ansvar till att omfatta fler insatser efter förlossningen eller inrätta särskilda återbesöksenheter.

Samma barnmorska

Det ges också exempel på landsting som prövar vårdmodeller där den blivande mamman får samma barnmorska genom graviditet, förlossning och eftervård.

Läs också: Ny barnmorskemodell ska ge tryggare mammor

Studien pekar på att vården behöver bli bättre på att möta patienter med olika behov. Informationen behöver anpassas mer utifrån individuella behov, till exempel blivande föräldrar som har ett annat språk än svenska eller de som känner stor oro inför förlossningen eller föräldraskapet. Även här ges flera exempel på hur man kan arbeta, till exempel genom kulturdoulor eller med särskilda team som stödjer utsatta familjer.

Läs också: Barnmorska med mål att underlätta integrationen

Först i Sverige med kulturtolkar

Läs hela studien här: Trygg hela vägen, en kartläggning av vården före, under och efter graviditet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida