Vill nå nollvision

Vill nå nollvision
Egen säng gäller även för spädbarn. Foto: Mostphotos

Socialstyrelsen har nya rekommendationer för att förebygga plötslig spädbarnsdöd. Med dem går det att sträva efter en nollvision, anser professor Hugo Lagercrantz.

Rekommendationerna kan vem som helst läsa på Socialstyrelsens webbplats, men till vårdpersonalen beräknas inte vägledningsdokumentet vara klart förrän i mars. Råden lades fram på Läkarstämman i Stockholm i början av december.?

— Jag tror vi ska sträva efter en noll­vision, sa Hugo Lagercrantz, barnläkare och senior professor i pediatrik vid Karolinska institutet.?

Ett lite lägre mål, att halvera antalet fall, trodde Per Möllborg från Göteborgs universitet på. Socialstyrelsens vägledningsdokument till hälso- och sjukvårdspersonalen för att förebygga plötslig spädbarnsdöd blir ett brett kunskapsmaterial som bygger på en genomgång av 5 000 abstracts och 300 forskningsartiklar.??

Slutsatserna de drar för att förebygga plötslig spädbarnsdöd är:?
Spädbarn bör sova på rygg. ?
Mamman bör avstå från nikotin. ?
Babyn bör ha ansiktet fritt, vara lagom varmt och kunna röra sig. ?
Säkrast är att spädbarnet sover i egen säng. ?
Napp då barnet ska sova. ?

Napp-rådet har dock inte samma tyngd som de andra hävdade Göran Wennergren, professor och överläkare i Göteborg som representerade Socialstyrelsen och presenterade de nya råden.

Docent Bernt Alm, också han från Göteborgs universitet, hade redovisat forskning om sambanden mellan amning, napp och plötslig spädbarnsdöd och påpekade att forskningen entydigt visar att napp under sömn skyddar och att amning har en skyddande effekt.??

Rådet att spädbarn bör sova på rygg som kom redan 1992 och fick spädbarnsdödligheten i Sverige att sjunka från omkring 140 fall per år till 20 har gediget stöd i forskningen, visar Socialstyrelsens genomgång. Per Möllborg hade granskat studier av om risken ökar vid samsovning.?

— Barn under tre månader sover säkrast i egen säng. Och mammor som är extra trötta, har druckit alkohol eller använder nikotin bör inte sova med barn yngre än ett år. Våra rekommendationer står på fast vetenskaplig grund. Sen är det väldigt, väldigt små risker det handlar om och det är inte vår uppgift att gå ut och skrämma upp folk, sa han.??

Det går inte att bortse från att många vill samsova påpekade Göran Wennergren.?

— Då får man försöka göra det så säkert som möjligt, till exempel med ”baby nest”. Det bästa får inte bli det godas fiende.?

Han hade gått igenom alla studier som finns om sidoläge och sett att det inte fanns någon ökad risk om barnet verkligen ligger i sidoläge. Men det är samtidigt det mest instabila sovläget, med stor risk att barnet tippar över på mage.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida