WHO. Mammor prioriteras inte

Inget har hänt som minskat mödra­dödligheten i världen. "Anmärkningsvärt", säger Vårdförbundets Kerstin Belfrage.

 MÖDRADÖDLIGHET. För tio år sedan enades världens länder om åtta så kallade millenniemål för att halvera fattigdomen till 2015. Bland annat handlar det om att minska undernäring, malaria, hiv/aids och tuberkulos.

I mitten av maj samlades Världshälsoorganisationen, WHO:s, generalförsamling i Genève och konstaterade att flera framsteg har skett. Men när det gäller mödradödligheten har inget förbättrats de senaste 20 åren. En halv miljon kvinnor dör varje år i samband med graviditet och förlossning.

— Det är oerhört anmärkningsvärt att detta har så låg prioritet i många länder. Fler barnmorskor är en av de viktigaste faktorerna för att förbättra situationen, säger Vårdförbundets Kerstin Belfrage, medlem i den svenska delegationen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida