5 frågor. Hur ska biomedicinskaanalytiker kunna göra karriär?

Ewa Grodzinsky, ordförande för IBL, tycker att biomedicinska analytiker måste bli bättre på att visa att de kan och vill ta större ansvar.

Mer avancerade arbetsuppgifter, fördjupad kunskap och specialisering samt större ansvar. Det är sådant som ger högre status och därmed mer pengar i plånboken för de biomedicinska analytikerna. Ewa Grodzinsky, ordförande för IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, menar att det är dags att på allvar axla ansvaret.?

— Vi måste bli bättre på att visa att vi vill ta en större roll. Vi vill så mycket men har inte alltid velat ta det där slutliga ansvaret. Jag tror det är ett problem, för det är ett legitimerat yrke nu och i det ligger att du har ansvar hela vägen. Vi biomedicinska analytiker måste visa att vi vill det och chefer behöver ställa tydligare krav. ?

Vad ska man göra för att få fler ungdomar att söka till utbildningarna??
— Många ungdomar vet inte vad vi gör. Så fort man visar något om forskning i medier­na syns personen i vit rock i labbmiljö, men det är sällan vår profession finns med och samtidigt finns det ju så mycket annat som vi biomedicinska analytiker gör. Jobbet är så fantastiskt innehållsrikt och det finns så många olika vägar. Det behöver vi bli bättre på att tala om.?

— Bristen på biomedicinska analytiker kommer att bli stor inom några år och det är hög tid för arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting att agera. De måste kräva av högskolorna och universiteten att marknadsföra utbildningarna bättre.?

Vilken roll kommer fram­tidens biomedicinska analytiker att ha när det gäller provtagning och diagnos??
— Vår kunskap kan användas mycket mer. Om biomedicinska analytiker får en ordentlig bakgrund kan de i dialog med läkaren ge råd om vilka tester som är lämpliga, de kan tolka svaren och föreslå hur man ska gå vidare för att verifiera resultat och så vidare. Jag menar inte att de ska ställa diagnos, men däremot ska de veta så mycket och vara så pålästa att de kan se vad ett avvikande svar innebär.?

— Biomedicinska analytiker lär sig mycket om detta i utbildningen, men man måste också följa forskningen på sitt område och hela tiden fördjupa sina kunskaper. Utvecklar vi det här kan vi ge läkarna mycket bättre råd om vilka tester som är bäst och hur de ska gå vidare i patientutredningar.?

Vem ska göra de patientnära analyserna??
— Det är säkert många olika yrkesgrupper som kan utföra dem, men ansvaret ska ligga hos de biomedicinska analytikerna när det gäller kvalitetssäkring, uppföljning och utveckling. Det är också de som ska lära upp den personal som ska göra testerna. Man måste komma ihåg att en analys inte bara består av själva provtagningen, det är många faktorer som påverkar resultatet och det måste man veta när proverna ska tolkas.?

Hur ser du på framtiden för de patientnära analyserna??
— Det är viktigt att ta reda på vilka analyser som ska göras patientnära och vilka som passar bäst att ha på en vårdcentral. Det finns två huvudskäl för att ha patientnära analyser: Det första är när man behöver få fram svar väldigt snabbt, det andra är för de vanligaste frågeställningarna som kan avgöras med hjälp av ett eller två enkla tester.?

— Men vi behöver mer forskning kring vilka tester som passar bäst för att utföras patientnära och vilka som passar bäst på laboratorierna och då behöver vi ta in flera aspekter som tid, säkerhet, kvalitet och ekonomi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida