Bakterieutbrott

Även i Skåne har flera drabbats av shigella

Även i Skåne har flera drabbats av shigella
Diarréer, kräkningar och feber är vanliga symtom efter shigellasmitta. Arkivbild: Istockphoto

Nyligen upptäcktes att personer som ätit på några asiatiska restauranger i Göteborg smittats av magbakterien shigella. Nu visar det sig att smittan även förekommit i Skåne, på en icke-asiatisk restaurang.

När Vårdfokus skrev om shigellautbrottet i Göteborg i tisdags hade dittills 23 personer smittats. Nu meddelar Folkhälsomyndigheten att smittspårning även inletts i södra Sverige sedan det visat sig att flera personer i Skåne också insjuknat efter att ha smittats av samma bakterie.

35 fall hittills

Totalt har hittills 35 fall upptäckts. De 25 fall som hittills noterats i Västra Götaland är relativt nyupptäckta. I Skåne däremot skedde utbrottet för snart en månad sedan. Tio personer som hade ätit på en och samma restaurang insjuknade inom loppet av en timme.

Region Skånes smittskyddsläkare, Håkan Ringberg, vill inte säga namnet på restaurangen men berättar att det inte rör sig om en asiatisk restaurang.

– Troligen handlar det om någon produkt som restaurangen i Skåne råkat få in och som nu även används i Göteborg. Det är därför som man nu måste ge järnet för att försöka få reda på vilken produkt det handlar om, säger han.

Enligt uppgifter som lämnats till SVT av miljöförvaltningen i Göteborg pekar det mesta på att det rör sig om koriander. Man misstänker att de har importerats från Thailand eller Laos.

Shigella sprids med förorenat vatten eller med mat som inte är tillräckligt tillagad. Bakterierna dör vid upphettning. En möjlig orsak till smittspridningen är att bakterien förekommer i ett större parti kryddor som använts på de olika restaurangerna.

Utreder samband

Tillsammans med de regionala smitskyddsenheterna, kommunernas miljöförvaltningar och Livsmedelsverket utreder Folkhälsomyndigheten nu vilka eventuella kopplingar som finns mellan de båda utbrotten.

Det man vet är att det är samma art av shigella som spridits i de olika regionerna, nämligen den variant som är vanligast i Sverige och går under beteckningen Shigella sonnei. Frågan som återstår att besvara är om det också är samma typ.

Parallellt görs både mikrobiologiska och epidemiologiska undersökningar. Prover analyseras från insjuknade patienter och olika livsmedel samtidigt som uppgifter om vad personerna har ätit samlas in och analyseras.

Försöker bestämma typ

Det finns ingen standardtypning för Shigella sonnei. Därför ska Folkhälsomyndigheten nu göra en så kallad helgenomsekvensering av bakterierna för att få fram exakt vilken eller vilka typer det rör sig om.

Den som smittas med shigella insjuknar oftast med diarré, buksmärtor, kräkningar och feber.

– Här i Skåne var någon enstaka av de insjuknade inne på akuten och vände. Ingen behövde läggas in. Men troligen mådde de rätt dåligt, med såväl feber som blodiga diarréer, säger Håkan Ringberg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida