Bättre biomedicinska bilder

7 september 2016

Forskare vid Umeå universitet har förbättrat olika avbildningstekniker på ett sätt som gör det möjligt att lättare följa vad som sker inne i bukspottkörteln vid diabetes. I en avhandling beskriver Christoffer Nord hur han genom att anpassa OPT, optisk projektionstomografi, till avbildning i det nära infraröda spektrumet, NIR, möjliggjort experiment på större vävnadsprover i bukspottkörteln. Med en ny metod för att statistiskt behandla många olika variabler har han även visat att VMA, vibrations­mikrospektroskopi, kan användas för att upptäcka nya biokemiska förändringar i bukspottkörteln. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida