Beskedliga virus kan ta kål på cancer

Beskedliga virus kan ta kål på cancer
Stina Israelsson forskar i virologi på Linnéuniversitetet.

En ny avhandling från Linnéuniversitetet pekar ut tre virus som i framtiden skulle kunna användas för att behandla tjocktarmscancer. Det handlar om echovirus som ger mycket lindriga symtom, men som har visat sig kunna infektera och döda cancerceller.

Stina Israelsson, forskare i virologi vid Linnéuniversitetet, har studerat om vissa virus kan användas för att bekämpa cancer. I fredags lade hon fram sin avhandling där hon visar att tre virus som tillhör gruppen echovirus har potential för att i framtiden eventuellt kunna användas vid så kallad viral onkolys mot tjocktarmscancer.

Viral onkolys är en metod att bekämpa cancer som studeras på flera håll både i Sverige och i andra delar av världen. Det bygger på kunskapen om att vissa av våra vanliga virus, som ger mycket lätta symtom, selektivt kan infektera och döda cancerceller. Vid Uppsala universitet pågår till exempel studier som ska ge svar på om genetiskt modifierade adenovirus, som är ett vanligt förkylningsvirus, kan bli effektiva vapen i kampen mot cancer.

Forskningen är än så länge på experimentell nivå, men anses vara lovande för framtida cancerbehandling.

Stina Israelssons avhandling ”Tissue tropism and oncolytic potential of enteroviruses” lades fram den 9 mars vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida