Utredda fall

Biomedicinsk analytiker kritiseras för att ha gett ovetenskapliga råd

En biomedicinsk analytiker som bedriver egen analysverksamhet för diagnostisering av borrelia kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg för att ha gett felaktiga och ovetenskapliga råd till sina patienter.

Den legitimerade biomedicinska analytikern använder sig av en teknik för blodanalys som kallas mörkfältsmikroskopi. Metoden har hon lärt sig av en ungersk läkare i Budapest. Med denna säger hon sig kunna avslöja borreliainfektioner som sprids via fästingar och som sjukvården inte alltid klarar av att hitta.

Den biomedicinska analytikern uppger själv att hon drabbats av en borreliainfektion, som först diagnostiserades som utbrändhet. Det var den ungerska läkaren som gav henne diagnosen borrelia och skrev ut antibiotika åt henne. Hon blev långsamt bättre, samtidigt som hon stärkte sitt immunförsvar med vitaminer, mineraler rika på antioxidanter och ett speciellt vatten som sägs innehålla så kallade redox signalmolekyler.

Långa antibiotikakurer

Hon ville hjälpa andra människor att upptäcka borrelia och bli friska och startade därför en egen verksamhet. De patienter som hon upptäckte borrelia hos rekommenderade hon bland annat att ta en låg dos av antibiotikumet Doxycyklin i kombination med Flagyl under en period på mellan sex och åtta veckor.

Enligt praxis ges endast ett antibiotika vid borreliainfektion och aldrig Flagyl. Läkemedlet ska i regel tas under tio dagar, inte under så lång tid som sex till åtta veckor. Vilket antibiotika som ordineras beror på vilka symtom borreliainfektionen ger. Vid enbart hudsymtom brukar ett antibiotika med smalt spektrum ges medan ett antibiotika med bredare spektrum rekommenderas vid neurologiska symtom.

Anmäld av chefläkare

Efter att bland andra chefläkaren vid Blekingesjukhuset, Sundsvalls sjukhus och en vårdcentral informerat Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om biomedicinska analytikerns verksamhet gjorde myndigheten en tillsyn.

Enligt Ivo:s bedömning strider de rekommendationer som biomedicinska analytikern har lämnat mot vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket myndigheten ser allvarligt på. Eftersom biomedicinska analytikern sagt att hon slutat ge behandlingsrekommendationerna finner Ivo inga skäl att vidta ytterligare åtgärder.

Diarienummer hos Ivo: 8.5-37441/2016-4.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida