Biomedicinska analytiker bäst på att ta blodprover

Biomedicinska analytiker bäst på att ta blodprover
Att använda stasen korrekt, ta proverna i rätt ordning och blanda blodet i röret var några av de saker som kontrollerades.

En norsk studie har jämfört svenska sjuksköterskor med norska biomedicinska analytiker.

10 september 2014

Norge har en centraliserad modell med biomedicinska analytiker, ”bioingenjörer”, som går runt och tar blodproverna på sjukhusen. I Sverige ingår provtagning i sjuksköterskeutbildningen och sköts oftast av sjuksköterskan på avdelningen.

Men vilket system är egentligen bäst? Det ville högskolan i Östfold ta reda på och bestämde sig för att göra en studie. De lät studenter vid bioingenjörsutbildningen följa elva bioingenjörer vid ett norskt sjukhus och elva sjuksköterskor vid ett svenskt sjukhus och notera hur de utförde provtagningarna.

Gjorde mer rätt

Slutsatsen blev att de norska bioingenjörerna utförde provtagningarna mer korrekt.

De använde stasen korrekt till 99 procent – de svenska sjuksköterskorna gjorde bara rätt i hälften av fallen.

När det gällde att blanda blodet i provtagningsrören gjorde de norska bioingenjörerna rätt i 99 procent av fallen, de svenska sjuksköterskorna till 71 procent.

Sjuksköterskorna missade också oftare att ta rören i rätt ordning. Däremot var båda grupperna lika bra på ID-kontroll.

Orsaken oklar

Författarna till studien konstaterar att de regler som finns kring provtagning ser likadana ut i Norge och Sverige och att det därför inte borde finnas några skillnader. Eftersom svenska sjuksköterskor har utbildning i provtagning tyder det på att utbildning i sig inte är tillräckligt.

En svensk studie som gjordes för några år sedan och som kom till samma resultat kunde inte heller se att det skulle finnas avgörande skillnader i utbildningen utan pekade i stället på att biomedicinska analytiker kan ha större kunskap om och förståelse för vikten av att följa procedurer och rutiner vid provtagningen.

Införa svensk modell

I Norge diskuteras om man ska införa en decentraliserad modell med provtagning av sjuksköterskor i stället för den centraliserade modell där de biomedicinska analytikerna går runt till avdelningarna och tar prover.

Även om detta var en liten studie så talar resultaten för att det finns fördelar med den modell där de biomedicinska analytikerna tar proverna, enligt författarna.

Intressanta resultat

Anne Berndt, förbundsombudsman på Vårdförbundet, tycker att det är en intressant studie och påpekar att provtagning i allra högsta grad även ingår i utbildningen för biomedicinska analytiker i Sverige. Hon tycker också att det vore intressant att se en studie som jämförde med undersköterskor.

– Någon studie rörande undersköterskans provtagningskompetens har det mig veterligen inte gjorts. På många ställen, till exempel primärvårdslabb, är det undersköterskor som sköter provtagning, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida