Lönestatistik 2017

Biomedicinska analytikerna i Skåne fick lägst lönepåslag

Biomedicinska analytikerna i Skåne fick lägst lönepåslag
Anna Nilsson är förtroendevald på enheten för patologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Bland landets biomedicinska analytiker fick de som arbetar i Region Skåne lägst lönepåslag i hela landet förra året. Missnöjet bland Vårdförbundets medlemmar är stort.

När Vårdförbundet i dag presenterade statistik över hur stora löneökningarna blev för sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker under 2017 blev det tydligt att medlemmarna i Region Skåne halkade rejält efter.

Bland landets biomedicinska analytiker fick gruppen i Skåne den sämsta löneutvecklingen med i genomsnittligt påslag på 2,15 procent, vilket är mindre än det så kallade industrimärket på 2,2 procent.

Norrbottens biomedicinska analytiker fick mer än det dubbla och höjde i snitt lönen med 5,63 procent.

– Att försöka få upp lönerna här i Skåne är som att tala med en vägg. Att det börjar bli svårt att rekrytera biomedicinska analytiker biter inte heller. Då diskuterar man i stället att anställa biomedicinare, biologer och andra yrkeskategorier.

Det säger Anna Nilsson som arbetar som biomedicinsk analytiker på enheten för klinisk patologi på Skånes universitetssjukhus i Lund där hon också är förtroendevald för Vårdförbundet.

– Med tanke på hur svårt det är att rekrytera och behålla biomedicinska analytiker är det anmärkningsvärt att arbetsgivaren inte vill skjuta till mer pengar. Vi får hela tiden höra att vi måste spara och att ekonomin är dålig, säger Anna Nilsson.

Löneökningen för samtliga biomedicinska analytiker i  landstingen och regionerna blev i genomsnitt 3,8 procent.

– Jag är både förvånad och inte förvånad. Att vi fick minst av alla trodde jag nog inte, men att vi ligger lågt jämfört med andra är inget nytt. Så har det varit hela tiden. Här i Lund har det närmast setts som en förmån att få jobba på universitetssjukhuset, säger Anna Nilsson.

Har inte samma maktmedel

Hon menar också att biomedicinska analytiker inte har samma maktmedel att ta till som många andra yrkesgrupper.

– Vi är inte lika synliga för omvärlden som exempelvis barnmorskor. Alla vet vad en barnmorska gör. Säger man att man arbetar som biomedicinsk analytiker på patologen tror folk att man sysslar med obduktioner.

Vad behövs för att ni ska få upp era löner?

– Om jag hade vetat det skulle jag ta till det vapnet. Men delvis tror jag det är vårt eget fel. Vi ställer upp, vi jobbar hårt och vi arbetar mycket på övertid för att hinna med. Arbetsbelastningen, framför allt i Malmö, är gräslig.

Medellön för Vårdförbundets fyra yrkesgrupper, hela landet:

  • Sjuksköterskor: 33 487 kronor
  • Barnmorskor: 36 407 kronor
  • Röntgensjuksköterskor: 32 327 kronor
  • Biomedicinska analytiker: 31 566 kronor
  • Samtliga professioner i Vårdförbundet inklusive chefer: 34 276 kronor

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida