Biomedicinska analytikers lönekrav sprids snabbt på nätet

Biomedicinska analytikers lönekrav sprids snabbt på nätet
Facebooksidan offentliggjordes i måndags. Redan har fler än 1 800 personer gillat den.

En nystartad kampsida på Facebook har på bara några dagar gillats av fler än 1 800 personer.

I måndags kväll startade biomedicinska analytikerstudenterna vid Karolinska institutet i Stockholm en ny sida på Facebook under namnet ”Högre lön för biomedicinska analytiker”. Nu på förmiddagen hade den fått 1 860 gilla-markeringar.

Målet var att inom en vecka få 1 000 tummar, vilket alltså nåddes snabbare än vad studenterna hade räknat med.

”Häftigt och kul”

– Det är så häftigt och känns himla kul. Det var inget vi hade räknat med. Vi provade med att lägga ut den och tänkte att vi får redigera den mer senare. Sedan sa det bara pang, säger Jennie Sporre som tillsammans med fem kurskamrater tog initiativet till den nya Facebooksidan.

Jenny SporreJennie Sporre.

Hon går sjätte terminen på biomedicinska analytikerprogrammet, men gör just nu ett studieuppehåll eftersom hon dessutom är ordförande i studentkårens medicinska förening på Karolinska institutet.

Hemlig nationell grupp

Jennie Sporre berättar att de förutom Facebooksidan även har en sluten grupp för biomedicinska analytikerstudenter, med i dag drygt 430 medlemmar från olika studieorter i landet.

Från början var utgångspunkten att de vill ha en högre ingångslön, precis som sjuksköterskestudenterna när de för några år sedan startade sin kampanj ”Inte under 24 000”. Numera är kravet minst 25 000.

En av inspirationskällorna till att gruppen startade var Vårdförbundet som i höstas besökte studenterna för att prata lön. Men till skillnad mot sjuksköterskestudenterna har biomedicinska analytikerna valt att fokusera på högre lön, inte en specifik ingångslön.

– De som går ut till våren kommer att kräva 25 000. Men vi vill också höja lönen generellt för biomedicinska analytiker, säger Jennie Sporre.

Fick stort genomslag

Sjuksköterskestudenternas löneuppror har fått stor genomslagskraft i medierna. Många menar att upproret är en starkt bidragande orsak till att flera landsting i dag har höjt sina ingångslöner.

Biomedicinska analytikerna är betydligt färre till antalet och har hittills inte lyckats samla sig på samma sätt som sjuksköterskorna. Några försök har dock gjorts. Bland annat i Malmö där en Facbookgrupp kallar sig ”Inte under 25 000 kr BMA-studenter”. Gruppen startade i somras. I början verkade intresset stort och bland annat trycktes dekaler upp. Men sedan klisterlapparna väl var klara i slutet av oktober förra året har inga nya inlägg gjorts på sidan.

Det innebär inte att studenterna i Malmö har gett upp. Jenny Sporre berättar att flera av dem nu finns med i den hemliga grupp som startade i höstas, liksom studenter från Uppsala, Örebro och andra delar av landet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida