Biomedicinska analytikerstudenter har svårt att klara studierna

Biomedicinska analytikerstudenter har svårt att klara studierna
Studenterna på biomedicinska analytikerutbildningen har fått allt svårare att klara studierna. Arkivbild: Mostphotos

Omkring var tredje student lämnar utbildningen utan att ta examen, visar Vårdfokus undersökning bland lärosätena.

För varje år blir det allt fler studenter som får svårt att klara studierna. Det är ett stort bekymmer enligt de universitet och högskolor som har utbildningen. Språksvårigheter, dåliga kunskaper i matematik, studieovana och bristande motivation är orsaker som lyfts fram av de programansvariga vid biomedicinska analytikerutbildningarna.

Var femte försvinner första året

Redan under det första året försvinner omkring 20 procent av studenterna. En del hoppar av för att de hittar något annat de vill göra, men oftast handlar det om att studenterna inte klarar studierna. För att få gå vidare till det andra året måste studenterna vara godkända på vissa kurser och här faller många bort. En del återkommer dock till utbildningen senare.

Omkring 60-70 procent tar sin examen till slut – men av dem är det många som behöver mer än tre år för att klara sina studier.

Bara 6 av 19 kunde fortsätta

I Kristianstad började till exempel 22 studenter på programmet 2011. I våras, när de gick sista terminen, var bara 14 av dem kvar och endast 8 tog examen.

Örebro har haft störst problem med inriktningen mot fysiologi. Av de 19 som antogs hösten 2013 kunde endast 6 fortsätta till termin tre nu i höst. 70 procent blev alltså inte behöriga att gå vidare.

– Det är ett fåtal studenter som aktivt väljer att hoppa av, däremot är det ett stort problem att det är så många som inte klarar kurserna och därför inte får gå vidare, säger Christina Karlsson, programansvarig vid Örebro universitet.

Stödundervisning och överintag

För att hjälpa studenterna satsar flera av lärosätena på stödundervisning i svenska, matematik och vetenskapligt skrivande. De gör också ett överintag till utbildningen för att gardera sig mot avhoppen.

Läs hela artikeln i senaste numret av Vårdfokus (se länk till höger).

Här finns bma-utbildningen:

 • Göteborgs universitet
 • Hälsouniversitetet Jönköping
 • Högskolan Kristianstad
 • Karlstads universitet
 • Karolinska institutet
 • Linnéuniversitetet Växjö
 • Linköpings universitet
 • Malmö högskola
 • Mittuniversitetet
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida