Internationella biomedicinska analytikerdagen

Biomedicinska analytikerstudenter manifesterade

Biomedicinska analytikerstudenter manifesterade
Tillsammans med ett 20-tal biomedicinska analytikerstudenter deltog Vårdförbundet students ordförande Sophia Godau i gårdagens manifestation på Medborgarplatsen.

I dag firas den internationella biomedicinska analytikerdagen. Studenter samlades redan i går på Medborgarplatsen i Stockholm i en manifestation för bättre ingångslöner och för att synliggöra yrket.

Initiativtagare till manifestationen var gruppen Inte under 28K som startades av biomedicinska analytikerstudenter vid Karolinska institutet i Solna. Deras främsta krav är att ingångslönerna ska höjas till 28 000 kronor i månaden.

En av de inbjudna att tala var Vårdförbundet students ordförande Sophia Godau.

– Mitt huvudbudskap var att yrket måste bli synligt och att vi har ett viktigt yrke med stort ansvar som vi måste få en skälig lön för.

Vill bli synliga

Ett sätt att bli synlig på skulle kunna vara att man sätter ut hela yrkesbenämningen på namnskylten, så att det inte bara står BMA, menar Sophia Godau.

– Likadant när man presenterar sig, att man är noga med att säga att man är biomedicinsk analytiker. Då synliggör vi oss både för patienter och andra yrkesgrupper på sjukhusen, säger Sophia Godau.

I dag på biomedicinska analytikerdagen har flera biomedicinska analytiker skrivit inlägg om professionen i olika lokaltidningar och i sociala medier.

Kräver specialistutbildning

I Vimmerby Tidning tar exempelvis Agneta Colliander och Gabriella Lillsunde Larsson, ordförande respektive vice ordförande i biomedicinska analytikernas yrkesorganisation IBL, problemet med att det runt om i landet råder brist på biomedicinska analytiker. För att attrahera fler till yrket anser de att det är nödvändigt med en tydlig karriärutveckling och möjlighet till vidareutbildning.

”Trots tio års arbete i frågan har vi ännu inte fått någon nationellt reglerad specialistutbildning, vilket efterfrågas av studenter i grundutbildningen. Det måste skapas tillfällen och resurser för att möjliggöra tydlig kompetensutveckling, annars kommer biomedicinska analytiker bli nästa stora bristgrupp inom vården vilket kan medföra försenade och uteblivna provsvar samt fördröjd behandling.” skriver de.

I Stockholm bjuder Vårdförbundets avdelning biomedicinska analytiker och biomedicinska analytikerstudenter på medlemslunch i dag.

Avdelningen i Kalmar firar professionsdagen lite senare i eftermiddag med mingel och föreläsningar på Länssjukhuset i Kalmar. Föreläsningarna sänds även live på sjukhusen i Västervik och Oskarshamn.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida