coronaviruset

Blodet kan ge svar på hur vi drabbas av covid

Blodet kan ge svar på hur vi drabbas av covid
Att blodgruppen påverkar risken att insjukna i olika sjukdomar är känt sedan tidigare. Nu försöker forskare världen över att förstå vilka som har störst risk att drabbas av covid-19. Arkivbild: Getty images.

Blodgruppen tycks ha betydelse för risken att insjukna och drabbas allvarligare av covid-19. Det visar en genomgång av flera studier. Även proteiner i blodet kan kopplas till hur allvarligt covid-19 drabbar olika personer.

Artikeln är uppdaterad. I en tidigare version var siffrorna felaktiga.

Varje dag kommer mängder av ny forskning om viruset sars-cov-2. Varför sprids smittan så olika och varför drabbas vissa så hårt av sjukdomen är några av de viktiga frågor man försöker förstå.

Kopplingen mellan blodgrupper och mottagligheten för coronaviruset undersöks i ett flertal pågående studier i världen. Hittills tyder flera preliminära rapporter på att det finns en koppling mellan blodgrupp och risken att insjukna och bli allvarligt sjuk i covid-19.

Större risk för blodgrupp A

Slutsatsen är att personer med blodgrupp A har högre risk att insjukna och dö i covid-19 och att personer med blodgrupp 0 har lägre risk. Det visar bland annat den här metastudien.

En av de större studierna har gjorts i Kina. Vid sjukhusen i Wuhan och Shenzhen har blodgruppen hos drygt 2 000 patienter undersökts. I jämförelse med hur vanliga de olika blodgrupperna är i befolkningen visade det sig att de med blodgrupp A hade högre risk både att insjukna och att dö i covid. För dem med blodgrupp 0 var risken lägre. För de med blodgrupp B eller AB var det varken högre eller lägre risk att dö i covid-19.

En annan stor studie har tittat på blodgruppen hos 1 980 patienter som vårdats i respirator för covid-19 i Italien och Spanien. Den visar att patienter med blodgrupp A var överrepresenterade medan det var färre patienter i respirator som hade blodgrupp 0.

Resultaten har publicerats i medrxiv, som är en plattform för artiklar som ännu inte genomgått peer review.

Även i Sverige pågår forskning för att ta reda på vilken roll blodgruppen spelar för risken att insjukna i covid-19. Vid Linköpings universitet undersöks blodgruppens inverkan genom att mänskliga celler från olika blodgrupper infekteras med viruset SARS-CoV-2 i laboratorium. Resultat från den studien väntas om några månader.

Analys av proteiner

Men det är inte bara blodgrupper som intresserar forskarna. I olika forskningsprojekt studeras blodet på detaljerad nivå. Forskare vid universitetssjukhuset Charité i Berlin har hittat en koppling mellan olika proteiner i blodet och allvarlighetsgraden av sjukdomen hos covid-19-patienter, skriver tidningen Läkemedelsvärlden.

De tyska forskarna har analyserat en stor mängd proteiner i blodplasma från covid-19-patienter med hjälp av en nyutvecklad plattform för masspektrometri. De hittade 27 olika proteiner som fanns i blodet i olika stor mängd beroende på hur allvarligt sjuka patienterna var.

Proteinerna de hittade var vanligt förekommande inflammationsproteiner, men också koaguleringsfaktorer och proteiner som reglerar det medfödda immunsystemet.

Forskarna ska nu fortsätta undersöka hur det molekylära fingeravtrycket som proteinnivåerna utgör förändras under sjukdomsförloppet för patienter med covid-19, skriver Läkemedelsvärlden. Förhoppningen är att kunna förutsäga sjukdomsutvecklingen på ett tidigt stadium. Resultaten är publicerade i tidskriften Cell systems.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida