ebola

Blodplasma från överlevare hejdade inte ebola

Blodplasma från överlevare hejdade inte ebola
Läkare utan gränser tar emot patient med misstänkt ebolasmitta. Foto: Sylvain Cherkaoui-Cosmos

Men forskare hoppas ändå att blodplasma med höga mängder antikroppar kan användas vid framtida utbrott.

Under ebolaepidemin ställdes hoppet bland annat till att blodplasma från personer som överlevt sjukdomen skulle kunna bota patienter som nyligen insjuknat.

Sådan behandling har visat sig fungera när det gäller andra allvarliga infektionssjukdomar och därför gjordes en studie i Guinea där 84 nyinsjuknade patienter fick blodplasma från överlevare. De jämfördes sedan med en kontrollgrupp som fick sedvanlig behandling.

Men dödligheten minskade inte nämnvärt i gruppen som fick blodplasma, visar resultat från studien som presenteras i New England Journal of Medicine i dag.

Forskarna ger ändå inte upp hoppet om att blodplasma skulle kunna användas som behandling i en framtida ebola-epidemi.

Bättre effekt kan kanske uppnås med blodplasma som har högre koncentration av ebola-antikroppar och som ges upprepade gånger, skriver forskarna.

I studien finns också resultat som visar att små barn och gravida överlevde i högre utsträckning om de fick blodplasma. Det är grupper där dödligheten annars har varit mycket hög.

Ebola-utbrottet började i Guinea 2013, men landet förklarades nyligen fritt från sjukdomen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida