Personalbrist

Bristen på biomedicinska analytiker leder till blodbrist

Bristen på biomedicinska analytiker leder till blodbrist
Bristen på biomedicinska analytiker gör att blodcentralerna inte kan tappa så mycket blod som skulle behövas. Arkivbild: Mostphotos

I hela landet råder brist på blod. Men orsaken är inte att det saknas blodgivare. Däremot fattas det tillräckligt med personal för att alla de uppgifter som görs på en blodcentral ska hinnas med.

– Sjuksköterskor kan sätta nål och tappa blod men kan inte alla andra arbetsuppgifter som utförs på ett kliniskt kemlabb, säger Eva Sidén, enhetschef för blodcentralerna i Kiruna och Gällivare till SVT Norrbotten.

I hela landet råder det brist på biomedicinska analytiker. I Norrbotten är det extra besvärligt. Som Vårdfokus tidigare berättat är det den region i Sverige där antalet biomedicinska analytiker minskat allra mest på senare år, mellan 2014 och 2017 med drygt 24,5 procent.

Enligt Eva Sidén har svårigheterna med att rekrytera biomedicinska analytiker lett till att man i Kiruna inte kunnat arbeta med att knyta nya blodgivare till sig, ett arbete som helst ska pågå hela tiden. Man har inte heller kunna hålla ordinarie öppettider. Antalet tappningar har minskat drastiskt.

Eva Sidén anser att mer måste göras för att få fler att utbilda sig i yrket.

– Det är oroväckande om man tänker på framtiden med brist i hela regionen, kanske i hela Sverige. Vi behöver fler som går utbildning och fler som söker sig till utbildningarna, säger hon till SVT.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida