Cellprovtagning

Cellförändringar missas hos allt fler kvinnor

Cellförändringar missas hos allt fler kvinnor
Andelen felbedömda cellprov, hos kvinnor som senare utvecklat cancer, har ökat med nästan fem procent per år sedan 2001. Det visar en omgranskning av 1500 prover. Arkivbild: Mostphotos

Den oväntade ökningen av livmoderhalscancer på senare år tycks ha fått sin förklaring. En nationell kvalitetsgranskning visar att andelen felbedömda cellprov vid laboratorierna har ökat med i snitt 4,6 procent per år sedan 2001.

4 december 2018

Sedan 2014 har insjuknandet i livmoderhalscancer ökat kraftigt i Sverige, med cirka 100 ytterligare fall per år. Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention, NKCx, har tidigare visar att ökningen huvudsakligen fanns hos kvinnor som deltagit i cellprovtagning men haft ett normalt cellprov, samt att ökningen varierar kraftigt över landet.

Misstankarna bekräftas

Arbetet med rapporten väckte misstanken om att det fanns något fel i analysmetoderna. Nu har Sveriges 27 laboratorier ombetts lämna in data om förnyade granskningar av normala cellprov som lämnats av kvinnor som senare fått livmoderhalscancer. Totalt har 1 500 prover från tidsperioden 2001-2016 analyserats på nytt.

Analysen visar att andelen prov som uppgraderats från normalt till avvikande har ökat med i snitt 4,6 procent mellan 2001 och 2016.

– Att en viss andel prover omvärderas vid omgranskning är normalt och ingår i förutsättningarna för screeningverksamheten. Men denna försämring är tydlig och statistiskt säkerställd, säger professorn Joakim Dillner som lett analysarbetet.

Fortsatt bra skydd

Joakim Dillner påpekar att ett besked om normalt cellprov fortfarande ger en hög säkerhet mot att utveckla livmoderhalscancer de närmaste åren men att kontrollen av sjukdomen är beroende av hög kvalitet i analyserna av proven.

– Den lilla sänkning av skyddseffekten vi ser, från tidigare 90 procent till nuvarande 88, kan tyvärr få så här stora konsekvenser, men den har inte resulterat i någon högre dödlighet, säger han.

Så bryts utvecklingen

Joakim Dillner säger också att resultaten tyder på att ökningen av livmoderhalscancer borde kunna hejdas genom ett antal tydliga och konkreta åtgärder:

  • Alla landsting bör snarast införa det rekommenderade screeningprogrammet med cellprovtagning med HPV-test, med tillägg om tidigareläggning av uppföljningen av kvinnor med HPV16 och 18 men normalt cellprov.
  • Nya sätt att mäta kvalitet som kan ge tidig varning om cancerrisken ökar behöver införas, exempelvis analys av prover som föregått höggradiga cellförändringar och uppföljning av statistisk för enskilda diagnostiker.
  • Landets laboratorier behöver göra en egen analys över utvecklingen och dess orsaker samt ta fram och rapportera handlingsplaner för förbättring. Sveriges kvinnor har rätt att förvänta sig att kvaliteten i laboratorieanalyserna snarast återställs.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida