virus

Dags igen för vinterkräksjukan

Dags igen för vinterkräksjukan
Symtomen vid vinterkräksjuka är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Arkivbild: Mostphotos

Säsongen för vinterkräksjuka har startat ovanligt tidigt i år, uppger Folkhälsomyndigheten som nu uppmanar vården att bli ännu bättre på hygienrutinerna.

20 oktober 2017

Det är många som nu söker information om vinterkräksjuka på nätet – det brukar vara en tydlig signal om att säsongen är igång. Folkhälsomyndigheten räknar med en ökning av antalet smittade de närmaste veckorna och uppmanar folk i allmänhet och vården i synnerhet till god handhygien.

Säsongsstarten är i år fyra veckor tidigare än förra året. Men vad det innebär för fortsättningen går inte att säga.

– Vi vet inte om årets säsong kommer att bli åt det tuffa hållet, eller åt det mildare. Vi följer utvecklingen men vi kan inte förutspå den, säger Lena Sundqvist, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Inom sjukvård och omsorg gäller det nu att följa rutinerna för god vårdhygien extra noga, för att minska risken att smittan får spridning bland inneliggande patienter.

Handsprit biter inte på calicivirus som sprider vinterkräksjuka, men god handhygien skyddar mot smitta, både inom hälso- och sjukvården och i övrigt.

– Vi vill påminna om betydelsen av att tvätta händerna med tvål och vatten för att inte sprida smittan vidare. Det minskar också risken att själv insjukna, säger Lena Sundqvist.

Vinterkräksjuka

  • Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus.
  • Viruset är mycket smittsamt och en sjuk person kan utsöndra stora mängder virus i avföringen eller genom kräkningar.
  • Inkubationstiden är 12–48 timmar.
  • Symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber.
  • Man kan också vara bärare av viruset utan att ha symtom.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida