Delar sin tid mellan forskning och patienter

Rachel de Basso arbetar på klinisk fysiologi i Jönköping och disputerade nyligen på sambandet mellan kärlfunktion och vissa gener.

Arbetet med avhandlingen har tagit nästan tio år, men så har Rachel de Basso också delat sin tid mellan en doktorandtjänst och halvtid på klinisk fysiologi vid länssjukhuset Ryhov.?

— Dessutom har jag tre barn och har varit föräldraledig periodvis under de här åren, berättar hon.

Men nu är avhandlingen Influence of genetics and mechanical properties on large arteries in man framlagd. Med hjälp av ultraljud har Rachel de Basso studerat hur olika genotyper påverkar styvheten i bland annat stora kroppspuls­ådern på män.?

Därefter har hon tittat på sambandet mellan hjärt-kärlsjukdom och dödlighet kopplat till vissa genotyper. Män med en viss genotyp hade mer åderförkalkning, men däremot sågs inget samband mellan genotyp och förekomst av hjärt-kärlsjukdom eller ökad dödlighet.?

I ett nytt forskningsprojekt studerar hon nu sambandet mellan olika gener och risken att drabbas av bukaortaaneurysm.?

— Jag vill fortsätta forska, men samtidigt ha kvar det kliniska och patientnära, så jag ska dela min tid även i fortsättningen. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida