Diagnostik av borrelia granskas

4 september 2013

Resultatet av Smittskyddsinstitutets granskning av det vetenskapliga underlaget för diagnosmetoder vid borrelia presenteras i september. De diagnostiska metoder som används i dag ger i vissa fall motstridiga besked.

Alla metoder som används både i Sverige och internationellt granskas. De alternativa metoder som undersöks är mörkfältsmikroskopi av bloddroppe, urinantigentest, immunfluorescensfärgning, lymfocyttransformationstest, PCR-detektion i blod och urin, gråskaletest, alternativt användande av immunoblot-tester, CD57+/CD3, CXCL13, på­visande av atypiska borreliaformer, neuroimaging vid neuroborrelios samt flytande fokusmikroskopi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida