Egenordinerad provtagning blir allt vanligare

Frågor om etik, medicin och ekonomi måste diskuteras grundligt i samband med att egenordinerad provtagning blir vanligare i samhället. Det anser Per Simonsson, docent i klinisk kemi i Malmö, och överläkaren Ivar Tjernberg vid klinisk kemi i Linköping. I en temaartikel i Läkartidningen förklarar de att laboratoriemedicinen inte kan ducka för en utveckling där patienterna i allt högre grad själva ordinerar provtagning.

Men frågorna är många: Ska provtagningen godkännas av sjukvården? Ska den subventioneras ekonomiskt av samhället? Vem ska ansvara för denna medicinska verksamhet? Hur ska sjukvården hantera exempelvis uppföljning av resultat?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida