Felkalibrering gav falska svar

Nattpersonalen vid klin kem på Värnamo sjukhus upptäckte att ett instrument för analys av natrium-kalium var felkalibrerat, vilket resulterade i att 14 patienter fick felaktiga och för låga värden. På morgonen analyserades proverna om, varefter rätt svar skickades ut. Ingen patient ska ha skadats, men enheten för laboratoriemedicin har ändå lex Maria-anmält händelsen eftersom den skulle ha kunnat leda till en allvarlig skada.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida