Bakterieutbrott

Fler smittade av aggressiv magbakterie

Fler smittade av aggressiv magbakterie
Samtliga som insjuknat i ehec i år har ätit nötfärs. Arkivbild: Mostphotos

Under februari insjuknade sex personer av samma typ av magbakterie som låg bakom höstens ehec-utbrott. Myndigheterna undersöker nu hur personerna har blivit smittade. Samtliga har ätit nötfärs.

Totalt är det nu 26 personer som har insjuknat i samma typ av den mer aggressiva formen av bakterien, ehec O157. Av dem insjuknade 20 i höstas, 6 i februari i år.

Enligt Folkhälsomyndigheten tyder mycket på på att de personer som smittats nu har ätit samma nötfärs, fryst och upptinad, som de som blev sjuka i höstas. Men det är inte helt säkert.

Smittskyddsenheter i de berörda landstingen fortsätter därför utredningen tillsammans med Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten.

Att ehec finns hos nötkreatur är inte ovanligt och det är viktigt att tvätta händerna när man besökt gårdar, och att man har god hygien vid hantering av köttfärs.

Råden från Folkhälsomyndigheten är extra viktiga att följa när det gäller barn.

  • Smaka inte på rå köttfärs.
  • Genomstek köttfärs ordentligt.
  • Var noga med att tvätta händerna efter att du har tagit i rått kött.
  • Använd olika skärbrädor och knivar till rått kött och grönsaker.

Symtomen på ehec kan vara milda, med diarré och magsmärtor, eller kraftiga med blodig diarré.

Ehec är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig och anmälningspliktig sjukdom.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida