Antibiotikaresistens

Fördubbling av ESBL carba

Under 2015 har 100 fall av den fruktade multiresistenta bakterien rapporterats till Folkhälsomyndigheten.

Bakterier som är resistenta mot antibiotika är ett globalt hot mot folkhälsan. Allra mest fruktad är ESBL carba som experten Otto Cars tidigare i år beskrev som ”det stora hotet” i Vårdfokus temanummer om antibiotikaresistens.

– Jag kan inte säga hur nära vi står katastrofen och vill inte heller, för det är skrämmande. Det är ett otäckt framtidsperspektiv, för det går så fort, sade Otto Cars som är infektionsprofessor och ordförande i React, ett internationellt nätverk som arbetar med resistensfrågor.

Multiresistenta

Antalet fall av ESBL carba har fördubblats i år: från 47 fall 2014 till 100 fall under 2015 visar Folkhälsomyndighetens statistik.

Vanlig ESBL, resistenta tarmbakterier, är numera mycket spridd både i Sverige och utomlands. ESBL carba försvarar bakterierna även mot karbapenemer, den grupp antibiotika som varit sista utvägen mot den vanliga ESBL. Det gör ESBL carba mycket svår att behandla.

Smitta på neontalavdelning

Nästan alla fall som har upptäckts i Sverige tidigare har blivit smittade utomlands, men nu ses en tendens till att ESBL carba även börjat smittat inom sjukvården. I somras blev nio barn på neonatalavdelningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset smittade. Samtliga kunde dock behandlas och återhämtade sig och spridningen kunde stoppas, skriver DN idag.

I andra länder är ESBL carba betydligt mer utbrett och ses som ett stort hot mot sjukvården bland annat i Italien, Grekland och Turkiet.

ESBL

ESBL är egentligen ett samlingsnamn för olika enzymer som tarmbakterier kan bära på och som gör dem resistenta mot antibiotika. ESBL kan bryta ner penicilliner och cefalosporiner.

Den farligare varianten ESBL carba kan dessutom bryta ner karbapenemer som ofta är den enda antibiotika som finns för att behandla infektioner med ESBL-bakterier.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida