Föreslår dygnet runt-öppet på mikrobiologiska laboratorier

Föreslår dygnet runt-öppet på mikrobiologiska laboratorier
I studien har man bland annat undersökt hur lång tid det tar innan blododlingsflaskor kommer i rätt odlingsmiljö.

Bättre öppettider kan rädda liv, anser experter i klinisk mikrobiologi.

En enkät till landets mikrobiologiska laboratorier visar på stora skillnader när det gäller tillgänglighet och svarstider för blododling. Det skriver läkare och experter på klinisk mikrobiologi i Läkartidningen.

De presenterar en studie som bygger på en enkät till samtliga mikrobiologiska laboratorier i Sverige. Den visar att alla saknar biomedicinska analytiker i jour eller beredskap nattetid.

Det är också stora skillnader i hur snabbt inkubering av blododlingsflaskor kan påbörjas. I sämsta fall kan inkubationsstart fördröjas med 20 timmar efter att provet tagits, beroende på öppettider och rutiner för odling.

Artikelförfattarna påpekar att snabbt insatt antibiotikabehandling är livräddande vid allvarliga bakteriella infektioner, men att det kräver snabbare mikrobiologisk diagnostik.

De föreslår därför att de mikrobiologiska laboratorierna ska ha öppet dygnet runt och skriver också att det behövs en nationell diskussion om hur blododlingar tas om hand på bästa och snabbaste sätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida