Utbildning

Nya utbildningar för utländska biomedicinska analytiker

Nya utbildningar för utländska biomedicinska analytiker
Utbildningarna startas för att ta tillvara på utländska biomedicinska analytikers kompetens.

Nu görs en satsningen för att personer med utländsk biomedicinsk analytikerutbildning eller liknande ska kunna bredda sina kunskaper — och få svensk legitimation.

Till hösten startar fyra nya kompletteringsutbildningar för biomedicinska analytiker. Utbildningarna, som tillkommit på uppdrag av regeringen, är på 90 poäng och kommer att ges på högskolorna eller universiteten i Kristianstad, Göteborg, Linköping och Uppsala.

De vänder sig till studenter med minst tvåårig eftergymnasial utbildning inom biomedicinsk laboratorievetenskap eller liknande.

Viktigt intyg

Kompletteringsutbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment, vilket även inkluderar verksamhetsförlagd utbildning.

Avslutad och godkänd utbildning ger studenterna ett intyg som sedan kan användas för att ansöka om svensk legitimation.

Bristyrke i Sverige

Det råder brist på legitimerade biomedicinska analytiker i Sverige. Samtidigt finns det invandrare med hög kompetens inom delar av yrkesområdet, men som saknar den bredd som krävs i Sverige.

– Att då kunna erbjuda en förkortad, kompletterande utbildning så att de uppnår de svenska kraven är viktigt, både för dessa personers möjlighet att få arbete och för samhället i stort eftersom vi behöver ta till vara den kompetens som finns, säger Ann-Sofi Rehnstam Holm, professor i mikrobiologi vid Högskolan Kristianstad, i ett pressmeddelande.

Sista ansökningsdag är 18 april.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida