Genetisk vägledning minskar oro för cancer

Personer från familjer där det finns starkt ärftlig risk för cancer oroar sig mycket för att drabbas även om risken är låg.

6 februari 2013

Genetisk vägledning är ett bra sätt att minska oron, visar en doktorsavhandling från Karolinska institutet av biomedicinska analytikern Johanna Rantala. Hennes studier visar att lågriskpatienter överskattar sina risker att drabbas av ärftlig cancer och oroar sig mycket. Efter genetisk vägledning var riskuppfattningen mer korrekt och oron minskade. Telefonvägledning verkar fungera lika bra som möten ansikte mot ansikte.

Johanna Rantala har även studerat hur genvarianter modifierar risken för bröst- och äggstockscancer hos dem som har en viss mutation. Syftet är att kunna ge en mer individuell riskbedömning vid genetisk vägledning.?

Avhandlingens titel: Genetic predisposition for cancer: genes and genetic counseling.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida