Cytologi

Gynekologiska cellprover missades i Norrbotten

Gynekologiska cellprover missades i Norrbotten
Hittills har 20 cellprover som tidigare bedömts som normala visat sig innehålla cellförändringar. Nu ska ytterligare 7 200 prover granskas. Arkivbild: Mostphotos

En kvinna ska ha fått livmodershalscancer. Ytterligare 19 drabbades av cellförändringar som krävde behandling. Nu ska 7 200 prover kontrolleras i efterhand.

– Vi beklagar djupt det lidande och den oro som patienter och anhöriga drabbats av till följd av de fel som har uppdagat, säger biträdande landstingsdirektören i Norrbottens läns landsting, Jonas Thörnqvist, i ett pressmeddelande.

I november 2014 tog diagnostikföretaget Unilabs över ansvaret för gynekologiska cellprover i Norrbottens län. Tidigare bedrevs verksamheten med stöd av centrallaboratoriet i Västerbotten.

Alla har behandlats

I den interna efterkontroll som Unilabs gjort av 2 500 cellprover upptäcktes i juni förra året 20 kvinnor med cellförändringar, varav en hade utvecklat livmodershalscancer. Samtliga prover togs efter att Unilabs tog över verksamheten. Alla kvinnor ska enligt Norrbottens läns landsting ha fått behandling.

I fallet med den kvinna som fick livmodershalscancer har landstinget tillsammans med  Unilabs skickat in en lex Mariaanmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Det står inte uttryckligen att missbedömningarna ska ha gjorts av någon enskild person. Men av pressmeddelandet framgår att Unilabs har fått i uppdrag att granska alla prover som ”diagnostikern” analyserat sedan 2010.

Sammanlagt rör det sig om 7 200 prover tagna mellan 2010 och 2014, när centrallaboratoriet i Västerbotten hade det medicinska ansvaret. Eftergranskningen beräknas vara klar i juli i år.

Hänt tidigare

Våren 2012 upptäcktes att en ensamarbetande cytodiagnostiker i Jämtland hade missbedömt en massa cellprover. Även den gången var det centrallaboratoriet i Västerbotten som ansvarade för cytologiverksamheten. En eftergranskning av 11 000 prover visade att hon hade missat 125 stycken. Ingen hade cancer, men ett 40-tal kvinnor opererades i förebyggande syfte.

Den utredning som gjordes i Jämtland visade att det var fel på organisationen av hur proverna hanterades. En av de viktigaste orsakerna var att man låtit cytodiagnostikern arbeta ensam utan någon kollega att konsultera. Cytodiagnostikern friades från ansvar.

I vilken mån landstinget har utrett förhållandena i Norrbotten är ännu oklart.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida