Hallå där, Lena Morgan

...som har lämnat styrelsen för den internationella organisationen för biomedicinska analytiker, IFBLS, International federation of biomedical laboratory science. ?

Varför avgår du??

— Jag har suttit i styrelsen i tio år och därmed gjort mitt.?

Vad har du åstadkommit under de åren??

— Det har varit mycket turbulens i organisationen, kontoret har flyttat flera gånger, så jag har medverkat till att det nu har fått en fast placering i Hamilton i Kanada. Vi har reviderat den etiska koden som togs vid världskongressen i Nairobi i juni. En policy för hur man ska bedriva patientnära analyser har det också blivit. Vår ambition är att man i hela världen ska kunna lita på resultatens kvalitet. Vi vill ha utbildningsplaner som harmonierar, för att arbetsgivare ska veta vad en biomedicinsk analytiker kan. ?

Vilka frågor är viktiga att driva??

— Vi vill ha fler medlemsländer, nu ingår mellan 30 och 40. Men internationellt arbete går långsamt. ?

—Samverkan är viktigt med WHO om hur många biomedicinska analytiker det behöver finnas per capita för att hålla en bra balans för att sjukvården ska fungera.?

— Det är svårt att få unga att söka till utbildningen. För att lyckas med det måste vi visa vikten av att biomedicinska analytiker finns. Vi har stor betydelse för att diagnoser ska bli rätt ställda. I länder där malaria är vanligt behandlar man ofta bara för att en person har feber, utan att analysera om det verkligen är malaria, och det blir väldigt dyrt. Vi kan visa vad som orsakar symtomen.?

Är det möjligt att hålla samman en organisation där villkoren är så olika??

— Vi diskuterar det. Vissa länder har många medlemmar, men eftersom varje medlem betalar en låg avgift har de ändå inte råd att vara med i den internationella organisationen. ?

Vad har varit roligast??

— Att få träffa alla fantastiska människor. Jag har lärt mig så mycket, om ledarskap, om olika kulturer och om vetenskap. Ett extra plus är att jag har fått se stora delar av världen. Jag uppmanar alla att engagera sig, man får så mycket tillbaka både professionellt och personligt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida