Coronasmittan

Många symtomfria bland coronasmittade på avdelning

Många symtomfria bland coronasmittade på avdelning
Universitetssjukhuset i Linköping. Närmare hälften av de testade anställda på thorax operationsavdelning hade coronaviruset. Foto: Region Östergötland.

När anställda på thoraxoperation i Linköping testades för covid-19 var närmare hälften smittade. Ett flertal var symtomfria. Nu ska Danderyds sjukhus testa personal för att se vilka som varit sjuka tidigare och utvecklat antikroppar och Folkhälsomyndigheten ska ta prover från tusentals frivilliga.

Anställda på thorax-kärlklinikens operationsavdelning vid Universitetssjukhuset i Linköping testades för coronaviruset efter medarbetare blivit sjuka i covid-19. Närmare hälften av provsvaren var positiva och de anställda skickades hem från jobbet. Många av dem hade inga eller bara lätta symtom.

– De som visat positivitet fick inte komma till jobbet på sju dagar även om de inte utvecklade symtom. Det hände för två veckor sedan så de är tillbaka i tjänst nu, säger Britt Åkerlind, smittskyddsläkare i Östergötland.

Enligt henne var arbetssituationen för den kvarvarande personalen hållbar eftersom verksamheten redan dragit ned på ickeakut vård.

– Vi har redan tagit bort sådant som inte är nödvändigt just nu, så det är färre patienter inom den här avdelningen som behöver tas om hand, säger Britt Åkerlind.

Avdelningen har 55 anställda, 35 av dem lät testa sig. Totalt 15 anställda, närmare hälften av de testade, hade covid-19 och av dem hade 5-10 inga eller bara lätta symtom.

Tusentals testas slumpmässigt

Folkhälsomyndigheten meddelar samtidigt att en ny undersökning ska göras för att få ett bättre mått på hur stor smittspridningen är i Sverige. Cirka 4.000 slumpvis utvalda personer över hela landet kommer den här veckan att få frågan om de vill delta.

Testpersonerna får lämna saliv och ta prover på sig själva från näsa och svalg. Svaren ska vara klara i maj. Syftet är att få en tydligare bild av hur många som smittats eftersom de som tidigare provats framför allt har varit inlagda på sjukhus. Sedan tidigare pågår en mindre liknande undersökning i Stockholm där resultat ska komma inom några dagar.

Sjukhuspersonal testas för antikroppar

Folkhälsomyndighetens undersökning visar vem som hade en pågående infektion vid provtillfället, men Danderyds sjukhus ska undersöka vilka medarbetare som haft covid-19 tidigare. Det genom att använda KTH:s serologiska test för antikroppar mot viruset.

– Genom att analysera en liten droppe blod hoppas vi kunna avgöra om en person har varit smittad av viruset eller ej. Allt är klart för att börja studien. Vi behöver bara ett godkännande från etikprövningsmyndigheten och hoppas på att få det inom de närmaste dagarna. Deltagande är frivilligt men vi hoppas att många av våra anställda vill vara med, säger Charlotte Thålin, läkare och forskare som ansvarar för studien, i ett pressmeddelande.

Sjukhuset är först ut med testerna. Genom att se vilka som redan varit sjuka och utvecklat fullständig eller delvis immunitet blir det möjligt att på ett säkrare sätt besluta vilka som kan börja jobba igen utan att riskera att sprida smittan vidare.

Läs mer: Provtagningen utökas – nytt snabbtest införs i Sverige

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida